In het Omgevingsplan beschrijft de Provincie wat zij doet om Zeeland op het gebied van ruimte, milieu en water vooruit te helpen. In 2015 en 2018 is bekeken hoever het staat met de uitvoering. Die beoordeling is de Omgevingsbalans.

De Provincie gebruikt de Omgevingsbalans om na te gaan of gestelde doelen zijn behaald, om te leren van successen en tegenslagen en om te bezien of het plan moet worden bijgesteld.

De Omgevingsbelans uit 2015 bestaat uit een hoofdrapport en een achtergrondrapport. Het hoofdrapport is kort en samenvattend. Het achtergrondrapport is uitgebreider en geeft een overzicht van de stand van zaken van alle onderdelen van het Omgevingsplan.

Bij de Omgevingsbalans 2018 is de keuze gemaakt voor één beknopte rapportage waarin, naast een korte inhoudelijke beschrijving, zoveel mogelijk in tabelvorm informatie wordt verstrekt bij de doelen, indicatoren, acties en prestaties uit het Omgevingsplan.