Thermphos

Het schoonmaken van het voormalige Thermphos terrein bleek een ingewikkelde klus die vertraging opliep. De sanering is geschat op 87,7 miljoen euro. Dat bedrag overstijgt de financiële mogelijkheden van de Zeeuwse partijen (Provincie en Zeeland Seaports). Daarom vroeg de Provincie het Rijk om hulp. Een commissie onder leiding van Diederik Samsom deed onderzoek naar de sanering. Het advies van de commissie is dat Rijk, Provincie en Zeeland Seaport samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om het terrein te saneren.

operators aan het werk bij thermphos

Kijk mee met de sanering

Van Citters Beheer werkt aan de sanering en sloop van de fabriek en het terrein. Op de website sanerendoejesamen kunt u de ontwikkelingen volgen. De verschillende onderdelen van de werkzaamheden zijn inzichtelijk gemaakt met video's.

Vanwege de hoogte en grootte van de Sinterfabriek is ervoor gekozen om deze fabriek gecontroleerd te laten 'springen'. Dat gebeurde maandag 30 september 2019. Omroep Zeeland maakte hiervan opnames.

Zeven vragen over Thermphos:

Wat zijn de aanbevelingen uit het rapport Samsom?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Succes kan alleen behaald worden als de Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de volledige sanering. Dat is de conclusie van het rapport 'Saneren doe je samen' van de commissie Samsom. Het resultaat van het rapport is een financiële bijdrage van de drie partijen voor de sanering en een samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast doet Samsom ook aanbevelingen over de vergunningensituatie die volgens hem onvolledig en onduidelijk is. Een duidelijke situatie is nodig om de sanering vlot te kunnen aanpakken.

Hoe lang gaat de sanering nog duren?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Volgens de planning van Van Citters Beheer (VCB) is de totale sanering in 2020 gereed. Deze partij is verantwoordelijk voor de sanering. Wanneer de sanering voltooid is hangt af van de benodigde vergunningen en de officiële deel-goedkeuringen in het kader van de Kernenegiewet (KEW).

Hoeveel gaat de sanering nog kosten?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De kosten voor het vervolg van de sanering zijn ingeschat op 87,7 miljoen euro.

Wie betaalt de sanering?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

De Provincie Zeeland, Zeeland Seaports en het Rijk hebben een financiële overeenkomst ondertekend om gezamenlijk de kosten te betalen. Dit houdt in dat alle drie de partijen een bedrag van 27,7 miljoen euro betalen. 

Wie is verantwoordelijk voor de sanering?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

(VCB). De sanering bestaat uit twee delen: het eerste deel is het 'passief veilig' maken van het terrein. Dat houdt in de hoeveelheid aanwezige fosforslik dusdanig terug te brengen zodat niet meer voldaan hoeft te worden aan zeer strenge veiligheidseisen (BRZO-status). Het tweede deel is de verdere sanering en schoonmaak van het terrein zodat het opnieuw uitgegeven kan worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt. VCB is onderdeel van Zeeland Seaports die als grondeigenaar de grond na sanering weer kan uitgeven.

Hoe komt het dat de sanering nog niet klaar is?
Bekijk dit antwoord Sluit dit antwoord

Het saneringsproces is ingewikkeld. Nog niet eerder is een fosforfabriek op een zo verantwoord mogelijke manier ontmanteld. Om het fosforslib te verwerken is een speciale installatie gebouwd. Het bouwen en inregelen van die installatie heeft veel tijd gekost. De fabriek zelf was voor een groot deel niet meer in gebruik en de installaties die nog wel gebruikt werden verouderden. Dit bracht ook de nodige problemen met zich mee.

Over Thermphos

Thermphos is de voormalige fosforfabriek in de Vlissingse haven. De fabriek kwam in financiële problemen door een verslechtering van de markt voor fosforproducten en de noodzaak om te investeren in installaties. De fabriek ging in 2012 failliet. In oktober 2014 werd met de sanering gestart. De sanering is uniek, nog nergens ter wereld is een fosforfabriek echt 'opgeruimd'. De verwerking van het fosforslik gebeurt via voorbewerking in een filterpers (scheiding zuivere fosfor) en verbranding in een calciner (verbrandingsoven).