Project Waterdunen

In Zeeuws-Vlaanderen tussen Breskens en Groede moest de kust versterkt worden. Maar Waterdunen is meer dan alleen kustversterking. Het is een uniek natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. Waterveiligheid, kustversterking, natuur, recreatie en zilte aquacultuur komen hier samen en maken Waterdunen tot een bijzonder project.

Waterdunen vanuit het zuidwesten. In beeld zien we het middenpad met de loopbruggen.

Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen

In West-Zeeuws-Vlaanderen neemt door vergrijzing de leefbaarheid af. Ook daalt de werkgelegenheid. Het project Waterdunen geeft het gebied nieuwe impulsen. Het stimuleert de economie en draagt bij aan natuur, landschap en de leef- en recreatieomgeving. 

Waterdunen geeft daarnaast op een aantrekkelijke manier vorm aan het doel van het project Zwakke Schakels. Door kustversterking én verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Ook draagt het bij aan de (landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde.

Veiligheid, natuur en recreatie

Waterdunen bestaat uit de voormalige Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede. Dit gebied ligt tussen de Groese Duintjes en Schoneveld. Inmiddels is 350 hectare aan slikken en schorren en recreatienatuur gemaakt. Ook zijn er nieuwe en aangepaste wegen, fiets- en wandelpaden en parkeervoorzieningen aangelegd. Wandelaars kunnen Waterdunen bezoeken, en één van de drie gemarkeerde wandelroutes wandelen. In het voorjaar van 2023 zijn de eerste gasten ontvangen op de duincamping en in de recreatiewoningen.

Publiek en privaat

Binnen het project Waterdunen werken vijf partijen samen:

De provincie heeft een budget van 90 miljoen beheert, wat geïnvesteerd is in Waterdunen. Het Rijk heeft het kustversterkingsdeel betaald. Molecaten betaalt de verblijfsrecreatie en draagt ook bij aan de uitvoering van de natuurontwikkeling. HZL draagt bij aan de vogelkijkvoorzieningen en beheert de aangelegde natuur. Verder voert HZL experimenten op gebied van zilte teelt uit op het  Kustlaboratorium binnen Waterdunen. Het is een proeftuin voor zilte teelten, waar ze samen met ondernemers en de HZ University of Applied Sciences nieuwe ideeën uitproberen.

De Provincie en gemeente zijn betrokken bij het project vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden zijn ruimtelijke ordening en de regionale economie. De Provincie is ook de schakel met het Rijk.

Toegankelijk voor publiek

Sinds oktober 2021 is Waterdunen toegankelijk voor bezoekers. Kijk voor meer informatie op  https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/waterdunen