Waterdunen

In Zeeuws-Vlaanderen, aan de kust tussen Breskens en Groede, moest de kust versterkt worden. Maar Waterdunen is meer dan kustversterking: het is een uniek natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. Waterveiligheid, kustversterking, natuur, recreatie en zilte aquacultuur komen hier samen en maken Waterdunen tot een bijzonder project.

Waterdunen vanuit het zuidwesten. In beeld zien we het middenpad met de loopbruggen.

Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen

In West-Zeeuws-Vlaanderen neemt door vergrijzing de leefbaarheid af. Ook daalt de werkgelegenheid. Het project Waterdunen geeft het gebied nieuwe impulsen. Het stimuleert de economie en draagt bij aan natuur, landschap en de leef- en recreatieomgeving. 

Daarnaast geeft Waterdunen op een aantrekkelijke manier vorm aan de dubbele doelstelling van het project Zwakke Schakels: kustversterking én verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Ook draagt het bij aan de (landelijke) doelstelling voor natuurherstel in de Westerschelde.

Veiligheid, natuur en recreatie

Waterdunen beslaat de voormalige Oud- en Jong Breskenspolder, ten noorden van Groede, tussen de Groese Duintjes en Schoneveld. In dit gebied is inmiddels 250 hectare toegankelijke getijdennatuur (slikken en schorren) en recreatienatuur gerealiseerd.  Ook zijn er nieuwe en aangepaste wegen, fiets- en wandelpaden en parkeervoorzieningen gerealiseerd. De komende jaren ontwikkelt Waterdunen zich steeds verder en wordt gewerkt aan:

  • maximaal 300 recreatieverblijven (op 40 hectare) in nieuwe duinen en schorren
  • duincamping met ongeveer 200 plaatsen (op 14 hectare)
  • eventueel een hotel
  • een boulevard met kleinschalige horeca en detailhandel

Publiek en privaat

Binnen het project Waterdunen werken vijf partijen samen: Provincie Zeeland, gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen en twee private partijen: recreatieonderneming Molecaten en natuurorganisatie stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL). De twee private partijen zijn de initiatiefnemers van het project.

De totale investering bedraagt ongeveer 200 miljoen euro. Het Rijk betaalt het kustversterkingsdeel. Molecaten financiert de verblijfsrecreatie, maar draagt ook bij aan de uitvoering van de natuurontwikkeling. HZL levert een bijdrage aan de vogelkijkvoorzieningen, beheert de aangelegde natuur en realiseert het project Kustlaboratorium binnen Waterdunen.

De Provincie en gemeente zijn bij het project betrokken vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheden voor de ruimtelijke ordening en de regionale economie. De provincie is ook de schakel met het Rijk.

Toegankelijk voor publiek

Na jarenlang werkzaamheden voor dit unieke natuur- en recreatiegebied is vanaf 9 oktober 2021 Waterdunen  toegankelijk voor bezoekers en worden de wandelpaden in het gebied geopend. Kijk voor meer informatie op www.waterdunen.com/opening.

Contact

Anya Langerak
Projectcommunicatie
a.langerak@zeeland.nl