Schoonmaken van de vogeleilanden

18 februari 2022
|
Nieuws
Vogeleilanden Waterdunen 2021

Van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari (of langer indien noodzakelijk) worden de vogeleilanden in Waterdunen vrijgemaakt van vegetatie. De vogeleilanden zijn o.a. begroeid met zee-asters. Door de vele begroeiing zullen de kale grond broedvogels zoals sterns zich nu niet nestelen op de broedeilanden. Aannemer Markusse BV. verwijdert de begroeiing, maait de eilanden en voert alle overbodige vegetatie af. U kunt volgende week enkele machines zien rijden door Waterdunen of een bootje zien varen rondom de vogeleilanden. Voor het veilig afvoeren van de begroeiing legt de aannemer enkele rijplaten over het wandelpad, verder zult u geen hinder ondervinden.

Waarom worden deze werkzaamheden uitgevoerd?

Op de vogeleilanden broeden vogels die kale grondbroeders genoemd worden. Voor deze vogels is het nodig dat de eilanden zo kaal mogelijk zijn, dan willen ze daar een nestje maken. Daarnaast zorgen de kale broedeilanden ervoor dat andere vogels zoals meeuwen, niet op deze eilanden willen broeden. De werkzaamheden zijn begin maart afgerond, op tijd voor de start van het broedseizoen. We hopen natuurlijk dat deze vogels weer massaal in Waterdunen gaan broeden en daarmee het succes van het vorige broedseizoen evenaren.

Vogeleilanden Waterdunen 2022