Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor duurzaamheidsscans voor bedrijven en bedrijventerreinen. Om duurzaamheid te stimuleren kunnen kansen in beeld worden gebracht voor zuiniger energiegebruik, duurzame energieopwekking, het hanteren van de principes van de circulaire economie bij de bouw en renovatie van gebouwen en in de bedrijfsprocessen, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit.

Wanneer kan er worden aangevraagd?

De subsidie kan worden aangevraagd van 20 maart 2020 tot en met 1 oktober 2020. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door gemeenten in Zeeland.

Welke voorwaarden gelden er?

  • De aanvraag heeft betrekking op een scan op een bedrijventerrein, of een deel daarvan, of bij een groep van (tenminste) 20 bedrijven buiten bedrijventerreinen als deze vallen onder energiebesparingsplicht op basis van het Activiteitenbesluit.
  • De scan moet in ieder geval gericht zijn op energiebesparing en omschakeling naar duurzame energie. Voor bedrijventerreinen moet er daarnaast ook aandacht besteed worden aan circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit (tenminste 2 van deze 3).
  • De scan moet starten binnen 3 maanden na het einde van de openstelling en moet binnen een jaar worden afgerond.

Wat is de maximale vergoeding?

De vergoeding bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een maximum van € 40.000 per project. Voor de gehele openstelling  is € 200.000 beschikbaar.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De subsidie kan worden aangevraagd met het algemene formulier:

Algemeen aanvraagformulier

De aanvraag bevat naast het formulier in ieder geval een plan van aanpak, begroting en de offerte van het bedrijf dat de scan gaat uitvoeren.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Leo van den Brand:
l.vd.brand@zeeland.nl
+31 6 28904133