In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' heeft het college aangekondigd een impuls te willen geven aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Gedeputeerde Staten hebben op 28 maart 2017 de subsidieregeling voor de tweede ronde van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen vastgesteld. De subsidieregeling ondersteunt gemeentelijke projecten die tot doel hebben om de aansluiting van vragen uit de markt en het regionaal aanbod te verbeteren.

Tweede ronde Fonds Impuls Bedrijventerreinen

Na een grondige beoordeling en vergelijking hebben Gedeputeerde Staten op 11 juli 2017 besloten aan de volgende projecten bij te dragen:

  • Transformatie en herprofilering van drie bedrijventerreinen in de gemeente Sluis
  • Het opknappen en verbeteren van het bedrijventerrein Karreveld in Koudekerke
  • Herprofilering van het bedrijventerrein Ketelhaven in Goes

De gemeente Sluis ontvangt bijna € 390.000. Hiervoor worden de terreinen Technopark Schoondijke, Deltahoek Breskens en Stampershoek Oostburg aangepakt. Een groot deel van de bedrijventerreinen Technopark en Deltahoek wordt uit de markt genomen omdat er geen vraag meer naar is. Dit is uniek in Zeeland en in Nederland. Op bedrijventerrein Stampershoek en een deel van Deltahoek wordt de inrichting aangepast om betere bouwkavels uit te kunnen geven.

De gemeente Veere ontvangt voor het project Karreveld ruim € 400.000. Het terrein wordt beter en veiliger toegankelijk gemaakt. Voor de gemeente Goes is € 1.000.000 gereserveerd voor een totale herinrichting van de Ketelhaven.

Waarvoor is de subsidie?

Aanleiding voor het subsidiefonds is dat de bedrijventerreinen in Zeeland erg verspreid liggen over de provincie en niet altijd goed bereikbaar zijn. Daarnaast zijn veel bedrijventerreinen verouderd. Er is bijvoorbeeld een parkeerprobleem, veel leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Met gebruik van deze subsidie kunnen gemeenten de bedrijventerreinen een impuls geven. Voor de tweede ronde is in 2017 ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar. In de tweede subsidieronde is de regeling fors overtekend: er is voor 3,3 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Waarom deze subsidie?

Goede en moderne bedrijventerreinen zijn van belang voor de bedrijvigheid en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zeeland heeft nog een aanzienlijk aanbod aan bedrijventerrein die nog niet zijn uitgegeven. In de meeste regio's is dit ruim voldoende om de komende tien jaar kwantitatief aan de vraag te kunnen voldoen. Echter het uitgeefbaar areaal en veel bestaande terreinen sluiten vaak in kwaliteit of locatie niet aan op de vraag. Dit betekent dat het beleid zich moet richten op zowel de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als bestaande terreinen en hoe deze terreinen in de toekomst aantrekkelijk voor de markt kunnen blijven. Voor terreinen die niet toekomstbestendig zijn, zoeken we herstructureringsmogelijkheden zoals het aanpakken van de infrastructuur of andere vormen van gebruik.

Derde ronde Fonds Impuls Bedrijventerreinen

Het is nog niet zeker met hoeveel geld het Fonds Impuls Bedrijventerreinen gevuld zal zijn voor een volgende ronde. In het najaar van 2017 wordt er meer duidelijk over het tijdstip en budget voor de volgende ronde van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen.

Contact

Voor vragen kunt u via e-mailadres FIB@zeeland.nl contact opnemen.