Gedeputeerde Staten hebben op 16 juni 2020 de subsidieregeling voor de vijfde ronde van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen vastgesteld. De subsidieregeling ondersteunt gemeentelijke projecten die tot doel hebben om de aansluiting van vraag uit de markt en het regionaal aanbod te verbeteren.

Vijfde ronde Fonds Impuls Bedrijventerreinen geopend

Gemeenten konden van 1 juli tot en met 15 september 2020 subsidie aanvragen bij het fonds. Met gebruik van deze subsidie kunnen gemeenten de bedrijventerreinen een impuls geven. Voor de vijfde ronde is 1,75 miljoen euro beschikbaar. We streven ernaar om in november te besluiten over welke projecten gehonoreerd kunnen worden.

Toetsing en beoordelingscriteria

De Provincie beoordeelt de projecten op de criteria kwaliteitsverbetering, locatie, hefboom, innovatie en duurzaamheid. Elk project krijgt punten en de projecten met de meeste punten komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen. Voor meer informatie over het fonds en de criteria verwijzen we naar de regeling (zie hoofdstuk 14 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013). Het openstellingsbesluit is te vinden op overheid.nl.

Waarom deze subsidie?

Goede en moderne bedrijventerreinen zijn van belang voor de bedrijvigheid en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Veel bestaande terreinen sluiten echter in kwaliteit of locatie niet aan op de vraag. Dit betekent dat het beleid zich moet richten op zowel de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als bestaande terreinen en hoe deze terreinen in de toekomst aantrekkelijk voor de markt kunnen blijven. Voor terreinen die niet toekomstbestendig zijn, kan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn voor herstructurering.

Contact

Voor vragen kunt u via e-mailadres FIB@zeeland.nl contact opnemen.