In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' heeft het college aangekondigd een impuls te willen geven aan herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Gedeputeerde Staten hebben op 28 maart 2017 de subsidieregeling voor de tweede en derde ronde van het Fonds Impuls Bedrijventerreinen vastgesteld. De subsidieregeling ondersteunt gemeentelijke projecten die tot doel hebben om de aansluiting van vragen uit de markt en het regionaal aanbod te verbeteren.

Waarvoor is de subsidie?

Aanleiding voor het subsidiefonds is dat de bedrijventerreinen in Zeeland erg verspreid liggen over de provincie en niet altijd goed bereikbaar zijn. Daarnaast zijn veel bedrijventerreinen verouderd. Er is bijvoorbeeld een parkeerprobleem, veel leegstand, (milieu)overlast of de terreinen liggen erg dicht bij of in dorpskernen. Met gebruik van deze subsidie kunnen gemeenten de bedrijventerreinen een impuls geven. Voor de derde ronde is in 2018 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Waarom deze subsidie?

Goede en moderne bedrijventerreinen zijn van belang voor de bedrijvigheid en zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Zeeland heeft nog een aanzienlijk aanbod aan bedrijventerrein die nog niet zijn uitgegeven. In de meeste regio's is dit ruim voldoende om de komende tien jaar kwantitatief aan de vraag te kunnen voldoen. Echter het uitgeefbaar areaal en veel bestaande terreinen sluiten vaak in kwaliteit of locatie niet aan op de vraag. Dit betekent dat het beleid zich moet richten op zowel de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen als bestaande terreinen en hoe deze terreinen in de toekomst aantrekkelijk voor de markt kunnen blijven. Voor terreinen die niet toekomstbestendig zijn, zoeken we herstructureringsmogelijkheden zoals het aanpakken van de infrastructuur of andere vormen van gebruik.

Derde ronde Fonds Impuls Bedrijventerreinen gesloten

Gemeenten konden van 4 juni tot en met 27 augustus 2018 subsidie aanvragen bij het Fonds. Gedeputeerde Staten hebben in november besloten twee projecten te subsidiëren:

  • De Poort Rilland, gemeente Reimerswaal (€ 186.400).
  • Kenniswerf Vlissingen, gemeente Vlissingen (€ 450.000).

Voor één project hebben Gedeputeerde Staten een positieve houding aangenomen: zodra aanvullende gegevens zijn aangeleverd, kan subsidie worden verstrekt. Dit gaat om het project Arnestein en Mortiere in Middelburg.

Toetsing en beoordelingscriteria

De Provincie beoordeelt de projecten op onder andere kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid. Elk project krijgt punten en de projecten met de meeste punten komen in aanmerking voor een subsidie vanuit het Fonds Impuls Bedrijventerreinen. De regeling en het openstellingsbesluit zijn te vinden op overheid.nl.

Contact

Voor vragen kunt u via e-mailadres FIB@zeeland.nl contact opnemen.