De transnationale Interreg-programma's worden ook wel Interreg B en Interreg Europe genoemd. Het zijn Europese subsidieprogramma's voor projecten van overheden, kennisinstellingen en in mindere mate bedrijven. Het Interreg B-programma bestaat uit de onderdelen Interreg Noordzee, Interreg Noordwest-Europa en Interreg Europe. 

Interreg Noordzee

Het Noordzeeprogramma 2014-2020 subsidieert projecten waarin wordt samengewerkt aan oplossingen voor grote regionale vraagstukken op het gebied van economie, ecologie en transport. Het gaat om projecten in regio’s rond het Noordzeegebied.

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordzeeprogramma. Deze regio's bevinden zich deels in Nederland, België, Denemarken het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden.

Waarvoor is de subsidie?

In de projecten moet het gaan om één van de volgende doelen:

 • versterking van de capaciteit voor research, technologische ontwikkeling en innovatie
 • versnelling van de overgang naar een koolstofarme economie
 • klimaatverandering
 • bescherming en herstel van biodiversiteit en bodem
 • bevordering efficiënt gebruik van hulpbronnen
 • bevordering van duurzaam transport

Wat wordt gesubsidieerd?

Subsidie tot 50 procent van de projectkosten is mogelijk.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Call 9 voor 'Full applications' liep van 2 januari  tot 11 maart 2019.

Call 10 was bedoeld voor 'Expressions of interest' en liep van 2 januari 2019 tot 8 april 2019.

Call 11 voor 'Full applications' loopt van 28 juni 2019 tot 11 oktober 2019.

Call 12: het definitieve besluit over de inhoud en de data voor call 12 moet nog worden genomen. Zodra er nieuws is, vermelden wij het op deze webpagina. 

Het volledige overzicht en informatie over de calls is terug te vinden op de website van het programma.

Interreg Noordwest-Europa

Interreg Noordwest-Europa subsidieert projecten die bijdragen aan technische innovatie, sociale cohesie, sociale innovatie, een koolstofarme economie of een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordwest-Europaprogramma.

Waarvoor is de subsidie?

In de projecten moet  het gaan om één van de volgende doelen:

 • versterking van de capaciteit voor research, technologische ontwikkeling en innovatie
 • versnelling van de overgang naar een koolstofarme economie
 • eco-innovatie en het efficiënt gebruik van hulpbronnen
 • bevordering van duurzaam transport

Wat wordt gesubsidieerd?

Subsidie tot 60 procent van de projectkosten is mogelijk. 

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Momenteel is Call 8 afgesloten. Indien er meer informatie is over een nieuwe oproep dan zullen we dit publiceren

Interreg Europe

Het Interreg Europe programma (voorheen Interreg C) subsidieert projecten in alle 28 landen (de UK hoort er officieel nog steeds bij) van de Europese Unie. 

Interreg Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling, met name de Structuurfondsprogramma's. Het programma cofinanciert projecten en platforms waarbij regionale of lokale overheden en andere partners praktijkvoorbeelden en ideeën uitwisselen om zo hun beleidsinstrumenten te verbeteren. Binnen Zeeland worden met name de programma's OPZuid en Interreg Vlaanderen-Nederland gezien als zulke beleidsinstrumenten.

Wie kan subsidie aanvragen?

Het programma richt zich met name op samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen.

Waarvoor is de subsidie?

In de projecten moet het gaan om één van de volgende doelen:

 • versterking van de innovatiecapaciteit van de regio's en organisaties
 • concurrentiekracht van het MKB
 • koolstofarme economie in stedelijke gebieden
 • natuurlijk en cultureel erfgoed
 • bevorderen van efficiënt gebruik van hulpbronnen

Wat wordt gesubsidieerd?

Subsidie tot 85 procent van de projectkosten is mogelijk.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

De uitslagen van call 1, 2 en 3 zijn bekend en kunnen worden bekeken op de website van Interreg Europe.

Call 4 is inmiddels ook afgesloten.

Het is nog niet zeker of en zo ja wanneer call 5 geopend zal worden.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Interreg B in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week een reactie van ons.

Contact

Manon Klein Hesseling
+31 6 50419127
mklei@zeeland.nl

Downloads