Interreg B

Er zijn drie Europese subsidieprogramma's die behoren tot het zogenaamde Interreg B-programma. Die drie subsidieprogramma's zijn: Interreg Noordzee, Interreg Noordwest-Europa en Interreg Europe. Deze subsidieprogramma's zijn bedoeld voor projecten van overheden, kennisinstellingen en verschillende soorten organisaties.

Bijeenkomst Interreg Europe op 15 maart 2023

Op 15 maart werd er een internationale bijeenkomst Interreg Europe gehouden in Stockholm. Deze was met name interessant voor ondernemers en organisaties die nieuwe projecten willen ontwikkelen met partners over de grens, daarbij gebruikmakend van Europese subsidie. Er is dit jaar weer een nieuwe openstelling binnen Interreg Europe op komst.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd binnen het Europese subsidieprogramma Interreg Europe.

Alle details vindt u in het hoofdstuk hieronder over Interreg Europe.

Interreg North Sea / Interreg Noordzee

Bij het komende Noordzeeprogramma 2021-2027 zal de nadruk liggen op vergroening en innovatie. Vooralsnog zijn er drie hoofdthema's voorgesteld, maar er wordt nog aan gesleuteld door de betrokken belanghebbende partijen. Er is in ieder geval het plan om vooral ook maritieme zaken een prominentere plek te geven. De volgende indeling op drie hoofdthema's is akkoord bevonden: 

 1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzeeregio.
 2. Een groene transitie in de Noordzeeregio waarbij efficiënt gebruik/verbruik van energie en het terugbrengen van het broeikaseffect bevorderd wordt.
 3. Een klimaatbestendige economie. 

Zodra er van een officieel conceptprogramma sprake is, dat door de betrokken partijen goedgekeurd is, zal dat conceptprogramma ook in breder verband ter raadpleging worden voorgelegd. 

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en (in mindere mate) bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordzeeprogramma. Deze regio's bevinden zich deels in Nederland, België, Denemarken het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden.

Waarvoor is de subsidie?

Aan welke eigenschappen de projecten in de komende periode 2021-2027 moeten voldoen, wordt momenteel nog besproken. In de loop van 2021 zal hier duidelijkheid over komen.

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is.

Callperiodes (periodes van indiening projecten)

Op dit moment zijn er geen calls. Meer informatie volgt zodra dit subsidieprogramma voor de periode 2021-2027 duidelijk en volledig vastgesteld is. 

U kunt alvast wat meer informatie lezen op de webpagina van Interreg Noordzee.

Het volledige overzicht en informatie over de vorige calls is terug te vinden op de website van het programma.

Interreg North West Europe / Interreg Noordwest-Europa

Het nieuwe subsidieprogramma Interreg NWE wordt ingericht op basis van drie uitgangsprincipes: vergroening, innovatie in inclusie (meer partijen die met elkaar kunnen samenwerken).  Deze drie principes worden uitgewerkt in de vorm van 5 thema's:

 1. Slimme klimaatbestendigheid van NWE-regio's
 2. Slimme en eerlijke energietransitie 
 3. Transitie naar een lokaal ingerichte circulaire economie 
 4. Bevorderen en koesteren van innovatieve initiatieven in NWE-regio's  
 5. Transitie naar een sociaal inclusieve (een brede bevolkingsgroep moet zich erbij aan kunnen sluiten), duurzame en weerbare maatschappij 

Interreg NWE heeft nog geen officiële raadpleging gehouden onder de betrokken partijen, maar wel is er tijdens de 'NWE Making an Impact' bijeenkomst eind 2019 een grote hoeveelheid input verzameld. De formele consultatie zal ergens in het begin van 2021 plaatsvinden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Overheden, kennisinstellingen en bedrijven in Zeeland komen aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat er wordt samengewerkt met buitenlandse partners uit de regio’s van het Noordwest-Europaprogramma.

Waarvoor is de subsidie?

Waaraan de projecten moeten voldoen in de komende subsidieperiode 2021-2027, wordt momenteel nog bezien. Zodra hierover duidelijkheid is, zal dit ook op deze webpagina worden vermeld.

Wat (hoeveel) wordt gesubsidieerd?

Informatie over de hoogte van het subsidiepercentage volgt later, zodra dit percentage voor de nieuwe periode 2021-2027 bekend is. 

Callperiodes (periodes van indiening subsidieaanvragen voor projecten)

Momenteel is er geen call. Later dit jaar wordt vastgesteld wat de voorwaarden zullen zijn voor de subsidieperiode 2021-2027. Meer informatie vindt u op de website van Interreg North-West Europe.

Online networking events

Er waren vorig jaar diverse netwerkbijeenkomsten (digitaal) waar u aan mee kon doen, o.a. de volgende:

 • 20 mei 2021: focusing on a greener North-West Europe (focussen op een groener Noordwest Europa)
 • 22 juni 2021: focusing on an innovative and inclusive NWE (focussen op een vernieuwend Noordwest Europa waar iedereen zich bij aan kan sluiten)

Misschien is het toch nog interessant voor u om hier meer over te weten: u leest er alles over op de webpagina van NWEurope.

Interreg Europe/Interreg Europa

Interreg Europe is een samenwerkingsprogramma dat door de Europese Unie financieel gesteund wordt. De Europese Unie wil ook met dit samenwerkingsprogramma bereiken dat alle Europese regio's zoveel mogelijk op eenzelfde niveau zitten van ontwikkeling, economische groei en kwaliteit van leven. 

Er is een budget van ruim 379 miljoen euro beschikbaar om lokale, regionale en nationale overheden over heel Europa te helpen om een beter beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Daarbij staat de onderlinge samenwerking en het leren van elkaar centraal. Interreg Europe is bestemd om alle 27 Europese landen te ondersteunen, plus Noorwegen en Zwitserland.

Waarvoor dient de Interreg Europe-subsidie?

Interreg Europe wil de overheden met name ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van goed beleid voor de volgende thema's: 

 • Slimmer Europa
 • Groener Europa
 • Beter onderling verbonden Europa
 • Een socialer Europa
 • Europa dichter bij de burgers
 • Beter regionaal beleid

Wie kan subsidie aanvragen binnen Interreg Europe?

 • nationale, regionale en lokale overheden
 • organisaties die gericht zijn op het regionale ontwikkeling
 • organisaties die zich richten op het ontwikkelen van de arbeidsmarkt en regionale, economische groei
 • milieuorganisaties
 • onderwijsinstellingen
 • onderzoekscentra 
 • en nog meer .....

Lees alles over deze openstelling op de website van Interreg Europe. Daar kunt u ook uw aanvraag indienen, als er op dat moment een openstelling is. 

Bijeenkomst Interreg Europe, op 15 maart 2023

De eerste openstelling in de nieuwe subsidieperiode (die liep van 5 april t/m 31 mei 2022)  is gesloten, maar er is een tweede op komst. Ook om die reden werd er op 15 maart 2023 in Stockholm een bijeenkomst georganiseerd, zodat ondernemers en organisaties zich goed op de volgende openstelling kunnen voorbereiden.

Hieronder leest u meer over deze bijeenkomst.

Op de agenda stond o.a. het volgende:

 • Inspiratie en ideeën voor nieuwe projecten
 • Informatie over de tweede oproep
 • Netwerkmogelijkheden om samenwerkingspartners te vinden
 • Individuele gesprekken met het gezamenlijke secretariaat om uw vragen over de nieuwe oproep te beantwoorden 

Op de internationale webpagina van Interreg Europe vindt u alle details.

Praktijkverhalen Interreg-projecten

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) laat regelmatig via praktijkverhalen zien wat voor mooie initiatieven o.a. via Interreg-subsidies tot stand kunnen komen. Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden die de vernieuwende kracht en vindingrijkheid van Nederlandse projecten illustreren en tegelijkertijd duidelijk maken hoe belangrijk samenwerking is.

Aanvragen

Als u een projectvoorstel wilt bespreken met één van de programmamanagers, vul dan het intake-formulier Interreg B in en mail het naar europaloket@zeeland.nl. U krijgt binnen week een reactie van ons. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met programma-adviseur Wieteke Wolterbeek.

Nieuwsbrief Europaloket Zeeland

Wilt u graag automatisch op de hoogte worden gehouden van nieuws over Europese subsidies? Abonneert u zich dan op onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. 

Hij komt gemiddeld eens per maand uit.

Contact

Wieteke Wolterbeek
+31 6 21124891
w.wolterbeek@zeeland.nl

 

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.