Vorige openstelling Interreg Vlaanderen-Nederland succesvol

De eerste openstelling voor het nieuwe programma van Interreg Vlaanderen-Nederland liep van 1 februari 2022 t/m 31 maart 2022 en heeft veel projecten opgeleverd die veelbelovend zijn.

foto topformaat schip plus groot logo Interreg VL-NL

Veel Zeeuwse organisaties doen mee

Uit 103 aanmeldingen zijn er eind juni 30 projecten uitgekozen die verder uitgewerkt mogen worden tot een volledige aanvraag. Wanneer een uitgewerkt project wordt goedgekeurd, kan het van start gaan en kunnen de indieners de gevraagde subsidie ontvangen.

Zeeland is sterk vertegenwoordigd bij deze 30 projecten. In 12 projecten doet minimaal 1 Zeeuwse organisatie mee, en vaak zijn het er zelfs meer.

Zie de lijst hieronder.

ADaM & PreciLa

Het nog verder ontwikkelen van precisielandbouw (landbouw waarbij apparatuur wordt gebruikt die het mogelijk maakt om heel precies te werken) en het gemakkelijker maken voor de teler om die precisielandbouw toe te passen.

CrossCare 2.0

Zorginnovaties (vernieuwingen in de zorg) ondersteunen via zorgproeftuinen (zorginstellingen waar die vernieuwingen voor het eerst worden uitgeprobeerd).

Smart farming & foodprocessing

Terugdringen gebruik kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Energie(k) Onderwijs

Gericht op het aantrekken van vakbekwaam personeel om bij te dragen aan de overgang naar duurzaam energieverbruik.

Offshore for Sure (OfS)

Het toepassen van getijden- en golfenergie via diverse demonstraties, maar ook het verspreiden en delen van kennis, het opstellen van regelgeving en het opzetten van onderwijs.

Aquatuur

Meer zoet water beschikbaar maken op basis van zogenoemde 'groenblauwe' oplossingen die op de natuur gebaseerd zijn. 

Klimaatrobuust watermanagement

Versterken van de waterhuishouding in het waterstroomgebied (deel van grensgebied Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen) en het gebied beschermen tegen toenemende droogte en wateroverlast, waarbij ook de biodiversiteit (een evenwichtige samenstelling van verschillende dieren en planten) bevorderd wordt.  

Natuur-inbouw

Ervoor zorgen dat gebouwen geschikt zijn voor zogenoemde 'gebouwafhankelijke fauna' (dieren die gebaat zijn bij het leven in en om gebouwen) en daarbij ook inzetten op het verbreden van het draagvlak voor dit soort diervriendelijke gebouwen.

Schone waterlopen door O3G

Gericht op een duurzame verbetering van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, onder andere door een zo grondig mogelijke verwijdering van 'organische microverontreiniging' (met het oog niet zichtbare verontreiniging die veroorzaakt wordt door levende wezens).

(Be)Leefbare Schelde

Inzetten op de Scheldedelta als duurzame toeristische regio, door het uitwerken van een park-idee en met behulp van verschillende investeringen.

Grenspark Groot Saeftinghe

Het aantrekken van toeristen en het aanbieden van activiteiten die voor hen interessant zijn, en het creëren en onderhouden van een landschap waar toeristen graag verblijven.

Go North Sea Port District

Opzetten van een goed werkende bestuursvorm en van een duurzaam financieringsmodel (manier waarop dit project zichzelf op de lange termijn financieel in stand kan houden).

Lees meer over deze eerste oproep en alle projecten

Op de website van Grensregio.eu  leest u alle details over deze eerste oproep en alle projecten die daarbij werden uitgekozen voor verdere uitwerking.