LIFE

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s: organisaties die niet tot de overheid behoren en die bij willen dragen aan positieve ontwikkelingen in de maatschappij). De nieuwe programmaperiode loopt van 2021 tot 2027.

Nieuwe subsidieperiode 2021-2027

De nieuwe periode voor Europese subsidies is inmiddels goed op dreef. Ook voor LIFE zijn er weer verschillende openstellingen waarbij u een subsidieaanvraag kunt indienen. Op deze pagina vindt u nadere informatie over LIFE.

Wie kan subsidie aanvragen?

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Waarvoor is de subsidie?

LIFE geeft subsidie aan projecten die het Europese beleid ondersteunen. De projecten moeten bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende onderwerpen:

  • Natuur en biodiversiteit (een gezond evenwicht van verschillende soorten in de plantenwereld en de dierenwereld).
  • Circulaire economie (economie waarbij afvalproducten de grondstoffen vormen voor nieuwe producten) en kwaliteit van leven.
  • Klimaatmitigatie- en adaptatie (klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen en ons zo goed mogelijk aanpassen).
  • Hernieuwbare energietransitie (zoveel mogelijk energiebronnen gebruiken die niet uitgeput raken).

Er kan veel onder LIFE. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het slimme gebruik van grondstoffen zodat er minder van nodig is, of het bevorderen van de biodiversiteit.

Of een project past binnen LIFE, is niet altijd gemakkelijk te bepalen. Belangrijk is dat de subsidieaanvraag een duidelijke opzet heeft en goed aangeeft wat de positieve effecten ervan zullen zijn.

Actuele oproepen

Er zijn met regelmaat nieuwe oproepen waarbij u een subsidieaanvraag kunt indienen. De voertaal daarbij is Engels.

Op de volgende website van de Europese Unie vindt u de verschillende oproepen: Search Funding & Tenders (europa.eu)

Wilt u weten of u subsidie kunt aanvragen, of hoe u dat doet? Neem dan contact op met Arnoud Guikema. 

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.

Arnoud Guikema