LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid dat loopt van 2014 tot 2020.

Wie kan subsidie aanvragen?

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Waarvoor is de subsidie?

Voor de totale periode 2014-2020 is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor heel Europa.  Daarvan is 75% voor het subprogramma Milieu en 25% voor het subprogramma Klimaat.

Traditionele projecten

Voor 2016 is € 239 miljoen beschikbaar voor heel Europa voor traditionele projecten (als er sprake is van één probleem in een gebied of om het uitproberen van een technologie) op het gebied van klimaat, milieu/grondstoffen, natuur/biodiversiteit en bestuur & informatie.

Integrale projecten

Naast traditionele projecten kent LIFE ook integrale projecten (op nationale schaal werken aan problemen die het uitvoeren van strategische programma's belemmeren). Hiervoor is een budget van € 95,2 miljoen beschikbaar voor heel Europa, en € 960.000 voor de voorbereiding van integrale projecten (Technical Assistance Projects). Tenslotte reserveert de EU € 1,92 miljoen voor Preperatory Projects over vastgestelde thema's.

Percentage subsidie

Een project kan 60% subsidie krijgen, soms 75% als het bij natuurprojecten om prioritaire habitats of soorten gaat.

Wat wordt gesubsidieerd?

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën)
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

Doelgroep

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Aanvragen

De calls voor 2016 zijn inmiddels gesloten. In 2017 zullen nieuwe oproepen worden gepubliceerd.

Contact

Arnoud Guikema
+31 118 631440
aop.guikema@zeeland.nl