De Oosterschelde is een Nationaal Park van Nederland. In een Nationaal Park wordt de natuur beschermd en mensen mogen er ook van genieten. Een overlegorgaan is verantwoordelijk voor het functioneren van het Nationaal Park. De Provincie financiert de Stichting die het overlegorgaan ondersteunt. Via de Stichting kan subsidie worden aangevraagd voor projecten gericht op voorlichting, educatie en natuurbeleving.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Bijvoorbeeld organisaties die een project opzetten voor natuurontwikkeling, natuureducatie of natuurbeleving kunnen de subsidie aanvragen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan één of meer van de doelen van het Nationaal Park Oosterschelde:

  • natuurbehoud en -ontwikkeling
  • natuurgerichte recreatie
  • voorlichting en educatie
  • wetenschappelijk onderzoek

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Co-financiering van een project is gewenst, maar niet noodzakelijk. Co-financiering kan ook in de vorm van (vrijwilligers) uren plaatsvinden.

Aanvragen

Neem voor meer informatie en aanvragen contact op met de secretaris van de Stichting, werkzaam bij de Provincie Zeeland:

Ineke Zuijderhoudt
+31 118 631165
cl.zuijderhoudt@zeeland.nl