Nieuwe openstelling: 28 juni t/m 1 oktober 2021

De openstelling Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 duurt van 28 juni tot en met 1 oktober 2021. Deze openstelling is bedoeld voor projectmatige samenwerkingsverbanden in de agrarische sector, gericht op uitvoering van een innovatief project.

Op maandag 14 juni 2021 organiseerde de Provincie Zeeland een digitale informatiesessie over deze nieuwe openstelling. De daar getoonde presentatie kunt u terugvinden in het desbetreffende hoofdstuk verder op deze webpagina. 

Openstelling: 28 juni 2021 t/m 1 oktober 2021 

Deze subsidie kan aangevraagd worden vanaf 28 juni 2021 09.00 uur tot en met 1 oktober 2021 17.00 uur.

Voor wie is de subsidieregeling? 

Deze regeling is voor samenwerkingsverbanden (waarbij minstens één agrarisch bedrijf betrokken is) die gezamenlijk een innovatief projectplan willen opzetten en/of uitvoeren dat gericht is op de transitie naar een duurzamere landbouw.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De activiteiten dienen te zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en het realiseren van een transitie naar een meer volhoudbare landbouw en/of het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Daarnaast zijn nog een aantal andere thema's van belang, die vermeld zijn in het openstellingsbesluit.  

Welke voorwaarden gelden er?

Behalve de aard van het project of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn nog andere voorwaarden van toepassing. Deze zijn vermeld in het openstellingsbesluit

Wat is de maximale vergoeding? 

Het subsidieplafond is € 1 mln. Dat bedrag is volledig afkomstig uit middelen van het ELFPO. De ELFPO-middelen moeten met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen aangevuld worden. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde cofinanciering bij een gemeente, het Rijk, het Waterschap of de Provincie (of een combinatie).

De percentages m.b.t. de mate waarin kosten subsidiabel zijn, variëren per kostensoort (van 25% tot 100%). In het openstellingsbesluit staan alle percentages vermeld.  

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de POP3 webportal (RvO.nl)

Voor een subsidieverzoek heeft u de volgende documenten nodig:

Waarom deze subsidieregeling? 

Deze subsidieregeling is erop gericht te stimuleren dat agrariërs (in samenwerking met andere bedrijven) projecten opzetten voor het praktijkrijp maken van kennis en om bij te dragen aan het realiseren van de transitie naar een duurzamere landbouw. Bij voorbeeld door het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Maar er zijn meer thema's die vallen onder deze subsidieregeling. Deze worden vermeld in het openstellingsbesluit

Online informatiesessie op 14 juni 2021

De presentatie die tijdens deze informatiesessie werd getoond, vindt u hieronder:

- Presentatie Samenwerking voor Innovatie Zeeland

Om een beeld te geven van wat u kunt doen met deze subsidie is een video gemaakt waarin twee projecten worden uitgelicht.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Claudia de Vos of Marloes Slaakweg:  pop3@zeeland.nl