POP3; Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021

De Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die op projectbasis werken in de agrarische sector. De samenwerking richt zich op projecten die vernieuwend zijn. De ingangsdatum van deze regeling is 28 juni 2021, de einddatum is 1 november 2021.

dijkmaaien

Nieuwe openstelling: 28 juni t/m 1 november 2021

De openstelling Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 duurt van 28 juni 2021 tot en met 1 november 2021 (de openstelling is verlengd van 1 oktober naar 1 november). Deze openstelling is bedoeld voor  samenwerkingsverbanden die op projectbasis werken in de agrarische sector. De samenwerking richt zich op projecten die vernieuwend zijn.

Op maandag 14 juni 2021 organiseerde de Provincie Zeeland een digitale informatiesessie over deze nieuwe openstelling. De presentatie die daar getoond werd, kunt u terugvinden in het bijbehorende hoofdstuk op deze pagina. 

Wanneer kunt u subsidie aanvragen? 

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 28 juni 2021 09.00 uur tot en met 1 november 2021 17.00 uur.

Voor wie is de subsidieregeling? 

Deze regeling is voor samenwerkingsverbanden waarbij minstens één agrarisch bedrijf betrokken is. De samenwerking is erop gericht om gezamenlijk een vernieuwend project op te zetten en/of uit te voeren. Het projectplan richt zich op de overgang naar een duurzamere landbouw.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De activiteiten moeten erop gericht zijn om kennis in de praktijk te kunnen toepassen. Het project draagt bij tot de overgang naar een duurzamere landbouw en/of tot het verbeteren van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Daarnaast zijn er nog een aantal andere thema's die van belang zijn. Deze staan in het openstellingsbesluit.  

Welke voorwaarden gelden er?

Naast de voorwaarden die eerder werden genoemd, zijn er nog andere voorwaarden om subsidie te kunnen aanvragen. Deze vindt u in het openstellingsbesluit.

Wat is de maximale vergoeding? 

Het maximumbedrag van de subsidie is 1 miljoen euro. Dat bedrag bestaat helemaal uit middelen van het Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Een nationale overheid moet deze ELFPO-middelen met eenzelfde bedrag aanvullen. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van het bedrag dat nodig is van een gemeente, het Rijk, het Waterschap of de Provincie (of een combinatie van deze partijen).

Hoeveel procent subsidie u kunt aanvragen voor vergoeding van de kosten, verschilt per kostensoort (van 25 procent tot 100 procent). In het openstellingsbesluit staan alle percentages.  

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan via de POP3 webportal (RvO.nl)

Voor een subsidieverzoek heeft u de volgende documenten nodig:

Waarom deze subsidieregeling? 

Deze subsidieregeling heeft als doel dat agrariërs samen met andere bedrijven projecten opzetten.  Deze projecten moeten erop gericht zijn om kennis te delen en om bij te dragen aan de overgang naar een duurzamere landbouw. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Daarnaast zijn er nog meer thema's van belang. Deze staan in het openstellingsbesluit

Online informatiesessie op 14 juni 2021

De presentatie die tijdens deze informatiesessie werd getoond, vindt u hieronder:

- Presentatie Samenwerking voor Innovatie Zeeland

Om een idee te geven van wat u kunt doen met deze subsidie is een video gemaakt waarin twee projecten worden uitgelicht.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Claudia de Vos of Marloes Slaakweg:  pop3@zeeland.nl