POP3; Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021

De subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 is bedoeld voor partijen die met elkaar samenwerken in agrarische projecten. De samenwerking richt zich op projecten die vernieuwend zijn. De vorige openstelling van deze regeling was van 28 juni 2021 tot en met 1 november 2021 en is dus nu gesloten. Zodra er weer een nieuwe openstelling komt, leest u dit op deze pagina. Als u geabonneerd bent op onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland, krijgt u van ons automatisch emails over nieuwe opstellingen. U kunt zich via europaloket@zeeland.nl abonneren op de nieuwsbrief. 

dijkmaaien

Openstelling van 28 juni 2021 t/m 1 november 2021 is nu gesloten.

De openstelling Subsidieregeling Samenwerking voor Innovatie Zeeland 2021 duurde van 28 juni 2021 tot en met 1 november 2021 en is nu gesloten. Deze subsidieregeling is (was) bedoeld voor partijen die met elkaar samenwerken in agrarische, vernieuwende projecten. Zodra er weer een nieuwe openstelling komt, leest u dit op deze pagina. Als u geabonneerd bent op de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland, ontvangt u vanzelf emails over nieuwe openstellingen. U kunt zich hier abonneren op de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Op maandag 14 juni 2021 organiseerde de Provincie Zeeland een digitale informatiesessie over deze openstelling. De presentatie die daar getoond werd, kunt u terugvinden in het bijbehorende hoofdstuk op deze pagina. 

Wanneer kunt u subsidie aanvragen? 

U kon deze subsidie aanvragen vanaf 28 juni 2021 09.00 uur tot en met 1 november 2021 17.00 uur. Deze openstelling is nu gesloten.

Alle informatie die u op deze pagina leest, is om u informatie te geven over de mogelijkheden van deze regeling, al is er momenteel geen openstelling. Als er weer een nieuwe openstelling komt, zal deze wat inhoud en voorwaarden betreft veel lijken op de vorige.

Voor wie is de subsidieregeling? 

Deze regeling is voor projecten met meerdere samenwerkende partijen waarbij minstens één bedrijf een agrarisch bedrijf is. De samenwerking is erop gericht om gezamenlijk een vernieuwend project op te zetten en/of uit te voeren. Het projectplan richt zich op de overgang naar een duurzamere landbouw.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De activiteiten moeten erop gericht zijn om kennis in de praktijk te kunnen toepassen. Het project draagt eraan bij dat de landbouw duurzamer wordt en/of dat de biodiversiteit (verscheidenheid van soorten dieren en planten) in het agrarisch gebied verbeterd wordt.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere belangrijke punten van aandacht. Deze staan in het openstellingsbesluit.  

Welke voorwaarden gelden er?

Er gelden nog meer voorwaarden om subsidie te kunnen aanvragen. Deze vindt u in het openstellingsbesluit.

Wat is de maximale subsidie? 

Het maximale bedrag van de subsidie is 1 miljoen euro. Dat bedrag bestaat helemaal uit geld van het Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Een nationale overheid moet deze ELFPO-middelen met eenzelfde bedrag aanvullen. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van het bedrag dat nodig is van een gemeente, het Rijk, het Waterschap of de Provincie (of een combinatie van deze partijen).

Hoeveel procent subsidie u kunt aanvragen voor vergoeding van de kosten, verschilt per kostensoort (van 25 procent tot 100 procent). In het openstellingsbesluit staan alle percentages.  

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan via de POP3 webportal (RvO.nl)

Voor een subsidieverzoek heeft u de volgende documenten nodig:

Waarom deze subsidieregeling? 

Deze subsidieregeling heeft als doel dat agrariërs samen met andere bedrijven projecten opzetten.  Deze projecten moeten erop gericht zijn om kennis te delen en om bij te dragen aan de overgang naar een duurzamere landbouw. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Daarnaast zijn er nog meer onderwerpen van belang. Deze staan in het openstellingsbesluit

Online informatiesessie op 14 juni 2021

De presentatie die tijdens deze informatiesessie werd getoond, vindt u hieronder:

- Presentatie Samenwerking voor Innovatie Zeeland

Om een idee te geven van wat u kunt doen met deze subsidie is een video gemaakt waarin twee projecten worden uitgelicht.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Claudia de Vos of Marloes Slaakweg:  pop3@zeeland.nl

Claudia de Vos en Marloes Slaakweg

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.