POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, regulier

dijkmaaien

Openstelling van 15 september tot en met 31 oktober 2022: gesloten.

Lees alle details verder op deze pagina. U kunt ook de video bekijken met uitleg over deze openstelling.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2022 09:00 uur tot 31 oktober 2022 17:00 uur.

Voor wie is de subsidieregeling?

De openstelling is bedoeld voor landbouwers die willen investeren in vernieuwing van het agrarische bedrijf.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt subsidie aanvragen voor fysieke investeringen, zoals voor de aankoop van nieuwe machines in installaties. De activiteiten die voor subsidie in aanmerkingen komen, zijn opgenomen in het openstellingsbesluit en de daarbij horende investeringslijst. 

Welke voorwaarden gelden er? 

Subsidies worden toegekend op basis van hoe kansrijk de aanvragen zijn. Daarbij wordt een speciale puntentelling gehanteerd. De voorwaarden, selectiecriteria en rangschikking vindt u in het openstellingsbesluit en de daarbij behorende investeringslijst. 

Wat is de maximale subsidie?

Er is in totaal € 3.000.000 aan subsidie beschikbaar. De helft van dit bedrag wordt verstrekt door de Provincie en de andere helft komt uit het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling).

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie is € 50.000.  tot een maximum van € 50.000. Er wordt geen subsidie gegeven als de berekende subsidie lager is dan € 5.000. 

Meer voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit

  • Bekijk ook de video met uitleg over deze openstelling.

De presentatie over Fysieke Investeringen vindt u hieronder.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de POP3-webportal (van de RvO)

Om indiening via bovenstaande webportal te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van formulieren (format projectplan / verklaring voldoende middelen) die u vooraf kunt invullen en bij de hand kunt houden. Hieronder vindt u deze formulieren op een rijtje.

Waarom deze subsidieregeling?

De maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, regulier' is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. Daarmee kunnen de landbouwers hun vernieuwingskracht en duurzaamheid versterken en hun koploperspositie behouden. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Contact

Wilt u meer weten of advies over deze subsidie, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met:

Claudia de Vos: cjp.de.vos@zeeland.nl, +31 6 28904259

Maja van Putte: mj.van.putte@zeeland.nl, +31 6 28904141

Claudia de Vos
Maja van Putte

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.