POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, water

Met de maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemers; water' wil de provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in moderne installaties of machines waarmee ze hun positie op gebied van watermanagement kunnen versterken.

landbouwvoertuig

De meest recente openstelling van deze subsidiemaatregel was van 13 mei 2019 t/m 12 juli 2019. Deze webpagina dient momenteel daarom alleen ter informatie.

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Voor wie is deze subsidieregeling?

De openstelling richt zich op landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het waterbeheer van hun agrarische bedrijf.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

De maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen; water' is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van watermanagement, kunnen versterken en hun koploperspositie op gebied van innovatie en duurzaamheid kunnen behouden. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een regeling die gekoppeld is aan een investeringslijst, met een concrete score per investering. De investeringslijst is als bijlage opgenomen in het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er? 

Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke investeringen (bijvoorbeeld bij aankoop van nieuwe machines of installaties). De subsidiabele activiteiten zijn opgenomen in de investeringslijst die als bijlage opgenomen is in het openstellingsbesluit.

Wat is de maximale subsidie?

Er is in totaal € 1.520.000 subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 50.000. Geen subsidie wordt verstrekt indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000.

Hoe vraag ik subsidie aan? 

Indiening van projectvoorstellen (van 13 mei tot en met 12 juli 2019) verloopt via de website van RvO.nl

Voor een subsidieaanvraag dient u ook een Watervergunning aan te vragen. Dit kan via het Omgevingsloket (OLO). Deze digitale aanvraag wijst zich in principe vanzelf, maar mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met het Waterschap (Angelo de Bruijn of Hans Voogdt): 088-2461000.

Meer details over een POP3-aanvraag in het algemeen

Als u meer wilt weten over POP3-aanvragen in het algemeen (wie beoordeelt de aanvragen en hoe gebeurt dat; welke documenten moet u aanleveren e.d.), gaat u naar de webpagina POP3 algemeen, en scrollt u naar beneden naar het desbetreffende hoofdstuk onderaan die webpagina. 

Na toekenning van de subsidie

Om te weten hoe een en ander in zijn werk gaat als er eenmaal subsidie is toegekend, gaat u naar onze webpagina voor POP3 algemeen, en scrollt u naar beneden naar het desbetreffende hoofdstuk onderaan die webpagina.

Waarom deze subsidieregeling?

De maatregel fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen (water) is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op het gebied van innovatie en duurzaamheid m.b.t. watermanagement kunnen versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl / +31 6 2890 4059

Johan Wandel