POP3; Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, water

Met de maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemers, water' wil de Provincie Zeeland landbouwers stimuleren om te investeren in moderne installaties of machines waarmee ze hun positie op het gebied van waterbeheer kunnen versterken.

landbouwvoertuig

Openstelling: 15 september 2022 tot en met 31 oktober 2022. Is gesloten.

Lees alle details op deze pagina. U kunt ook de video bekijken met toelichting over deze openstelling.

Voor wie is deze subsidieregeling bedoeld?

Deze openstelling is bedoeld voor landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het waterbeheer van hun agrarische bedrijf.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

De maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, water' is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. Daarmee kunnen landbouwers hun positie versterken op het gebied van waterbeheer. Tegelijkertijd kunnen zij hun koploperspositie behouden op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit (voldoende verschillende dier- en plantsoorten).

Om de regeling zo eenvoudig mogelijk te houden is gekozen voor een zogenaamde investeringslijst, met een puntenscore per investering. De investeringslijst is opgenomen in het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er? 

U kunt subsidie aanvragen voor fysieke investeringen (bijvoorbeeld bij aankoop van nieuwe machines of installaties). De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn opgenomen in de investeringslijst die is opgenomen in het openstellingsbesluit

Wat is de maximale subsidie?

Er is in totaal € 3.000.000 subsidie beschikbaar. De helft daarvan wordt door het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling) beschikbaar gesteld, de andere helft is afkomstig van overheden.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 50.000.

Er wordt geen subsidie gegeven als de subsidie lager zou uitvallen dan € 5.000.

Meer details vindt u in het openstellingsbesluit.

  • Bekijk ook de video met toelichting over deze subsidie.

De presentatie over Fysieke Investeringen vindt u hieronder.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U kunt uw subsidieaanvraag indienen van 15 september 2022, 09:00 uur tot 31 oktober 2022, 17:00 uur.

U dient uw subsidieaanvraag in via de website van RvO.nl

Om indiening via bovenstaande webportal te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van formulieren (format projectplan / verklaring voldoende middelen) die u vooraf kunt invullen en bij de hand kunt houden. Hieronder vindt u deze formulieren op een rijtje.

Watervergunning

Voor sommige soorten investeringen is het nodig om eerst een watervergunning of omgevingsvergunning aan te vragen. Een bewijsstuk van de start van de vergunningprocedure moet worden meegezonden.

Dit kan via het Omgevingsloket (OLO). Deze digitale aanvraag wijst zich in principe vanzelf, maar mocht u er niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met het Waterschap (Angelo de Bruijn of Hans Voogdt): 088-2461000.

Meer details over een POP3-aanvraag in het algemeen

Als u meer wilt weten over POP3-aanvragen in het algemeen (wie beoordeelt de aanvragen en hoe gebeurt dat; welke documenten moet u aanleveren e.d.), gaat u naar de webpagina POP3 algemeen, en scrollt u naar beneden naar het desbetreffende hoofdstuk onderaan die webpagina. 

Na toekenning van de subsidie

Om te weten hoe een en ander in zijn werk gaat als er eenmaal subsidie is toegekend, gaat u naar onze webpagina voor POP3 algemeen, en scrollt u naar beneden naar het desbetreffende hoofdstuk onderaan die webpagina.

Waarom deze subsidieregeling?

De maatregel 'Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen, water' is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren. Daarmee kunnen landbouwers hun positie op het gebied van waterbeheer versterken. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit (voldoende verschillende soorten dieren en planten).

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl / +31 6 2890 4059

Ook kunt u contact opnemen met zijn POP-collega's Claudia de Vos of Maja van Putte:

Claudia de Vos: cjp.de.vos@zeeland.nl, +31 6 28904259

Maja van Putte: mj.van.putte@zeeland.nl, +31 6 28904141

 

Johan Wandel

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.