POP3; Niet-productieve investeringen water 2020

Deze maatregel is bedoeld voor zogenaamde 'niet-productieve' investeringen. Dat wil zeggen dat de investeringen geen grote waardestijging van het (in landelijk gebied liggende) bedrijf tot gevolg mogen hebben. Ook mag er geen sprake zijn van veel winst als direct gevolg van de investeringen.

De investeringen moeten bestemd zijn voor het aanpassen en beheren van een watersysteem voor verduurzaming van de landbouw, watergebruik en klimaat.

dijkmaaien

Op dit moment is er geen openstelling voor deze regeling. De laatste openstelling was van 13 mei 2019 t/m 12 juli 2019. Deze pagina is alleen bedoeld ter informatie. Zodra er weer een nieuwe openstelling is, informeren wij u via onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U kunt zich daarop abonneren door een email te sturen naar europaloket@zeeland.nl

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gaat gewoon door. Lees hier meer over in  dit nieuwsbericht.

Inleiding

De maatregel 'Niet-productieve investeringen, water' is bedoeld om bedrijven in het landelijk gebied te stimuleren om geld te investeren in een watersysteem dat bijdraagt aan duurzame landbouw, duurzaam watergebruik en een gezond klimaat. Deze investeringen mogen geen grote waardestijging van het bedrijf of grote winst tot gevolg hebben. 

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie vanuit deze regeling  is alleen bedoeld voor: 

  • landbouwers;
  • grondeigenaren;
  • grondgebruikers;
  • landbouworganisaties;
  • natuur- en landschapsorganisaties;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Waarvoor dient deze subsidie? 

De maatregel 'Niet-productieve investeringen, water' is bedoeld om bedrijven in het landelijk gebied te stimuleren om geld te investeren in een watersysteem dat bijdraagt aan duurzame landbouw, duurzaam watergebruik en een gezond klimaat. Deze investeringen mogen geen grote waardestijging van het bedrijf of grote winst tot gevolg hebben. 

De investeringen moeten altijd een link hebben met de landbouw.

Welke voorwaarden gelden er?

De belangrijkste voorwaarden voor deze regeling staan vermeld in de vorige paragraaf.

Het bedrag aan Europees subsidiegeld (Europees Fonds voor PlattelandsOntwikkeling: ELFPO) dat in 2020 beschikbaar was, bedroeg in totaal 1.090.000 euro.

Nationale overheden (het Rijk, Provincie of gemeente) moeten dit bedrag aan ELFPO-middelen met eenzelfde bedrag aanvullen. 

Meer voorwaarden vindt u in het openstellingsbesluit:

Wat is de maximale vergoeding?

In 2020 was de maximale subsidie 1.090.000 euro. Dit bedrag bestond volledig uit ELFPO-middelen. 

De subsidie bedraagt 100% van de kosten die gemaakt worden voor investeringen die voldoen aan de voorwaarden. De minimale subsidie bedraagt 250.000 euro. 

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de website van de RvO.nl, via het POP3 Webportal. Indienen van projectvoorstellen voor de regeling van 2020 kon van 3 februari 2020 tot en met 24 februari 2020.

Waarom deze subsidieregeling?

Het doel van deze subsidieregeling is om bedrijven aan te moedigen om duurzaam te investeren in het landelijk gebied. Deze investeringen zijn bedoeld voor het aanpassen en onderhouden van een watersysteem dat bijdraagt aan duurzame landbouw, duurzaam watergebruik en een gezond klimaat.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling? 

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl+31 6 2890 4059.

Deel uw ervaring met ons en met anderen

Heeft u in het verleden al eens subsidie aangevraagd voor uw project? En wilt u laten zien wat u met deze subsidie heeft kunnen doen? Laat het ons weten, zodat wij uw verhaal aan andere landbouwers kunnen doorgeven, als voorbeeld en als steuntje in de rug om ook over de drempel heen te stappen. Stuurt u een email naar Johan Wandel, dan neemt hij persoonlijk contact met u op.

Johan Wandel