POP3; Regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Provincie Zeeland

De regeling trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demontraties is bedoeld voor het houden van demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of advisering en begeleiding van groepen landbouw­onder­nemers. Deze regeling is op dit moment gesloten.

dijkmaaien

Deze regeling is op dit moment gesloten. De vorige openstelling was van 17 april 2019 tot en met 12 juli 2019. Op deze pagina staat op dit moment alleen informatie over de vorige openstelling.

Inleiding

Vanuit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 stelt de Provincie Zeeland deze subsidie open. Hij dient voor demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of onderlinge coaching. Deze subsidie is voor landbouw­onder­nemers die de volgende doelen nastreven:

  • anderen informeren over vernieuwing en modernisering die past bij de overgang naar duurzamere landbouw;
  • bijdragen aan het echt van de grond komen van vernieuwing en modernisering binnen één of meerdere thema's. Deze thema's worden genoemd in artikel 2.1.1. van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Voor wie is de subsidieregeling?

Deze subsidie is bedoeld voor iedereen die bij wil dragen tot een duurzamere landbouw en dat wil doen op de volgende manieren: het geven van demonstraties, het verzorgen van trainingen, workshops of het adviseren en begeleiden van groepen landbouw­onder­nemers.

Daarbij gelden de voorwaarden uit het openstellingsbesluit.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, leest u in de vorige paragraaf en in het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er? 

De voorwaarden leest u in het openstellingsbesluit.

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie is 80 % van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. Het minimale bedrag is € 60.000 en geldt voor de thema's die vermeld worden in artikel 2.1.1. tweede lid van de Verordening. Het maximale subsidiebedrag is € 260.000, en bestaat helemaal uit middelen van het ELFPO. Nationale overheden moet dit bedrag met eenzelfde bedrag aanvullen.

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

Aangezien deze subsidiemaatregel al gesloten is, kunt u geen aanvraag meer indienen. Zoals u aan het begin van deze pagina kunt lezen, dient de informatie op dit moment alleen om u een idee te geven van het hoe en waarom van deze subsidie. Zodra bekend is of en zo ja wanneer er weer een nieuwe openstelling komt, kunt u dit op deze pagina lezen. Ook kunt u zich hier abonneren op de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. Dan krijgt u automatisch onze nieuwsbrieven en nieuwsberichten per email toegestuurd. 

Oproep

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de regeling 'trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties Provincie Zeeland'? En wilt u laten zien wat u met deze subsidie heeft kunnen doen? Laat het ons weten, zodat wij uw verhaal aan andere landbouwers kunnen doorgeven, als voorbeeld en als steuntje in de rug om ook over de drempel heen te stappen. Stuurt u een email naar ons europaloket, dan nemen wij contact met u op.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met Claudia de Vos of Maja van Putte.

cjp.de.vos@zeeland.nl / +31 6 28904259

mj.van.putte@zeeland.nl / +31 6 28904141

 

Claudia de Vos
Maja van Putte

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.