Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd voor de JOLA-regeling voor jonge landbouwers?

Op dit moment is er geen openstelling voor de JOLA-regeling. De meest recente openstelling was van 2 december 2019 tot en met 7 februari 2020 uur. Onder het tabblad 'Vorige openstelling JOLA' (onderaan deze webpagina, boven de oproep) vindt u de details over deze openstelling.

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Voor wie is de subsidieregeling? 

De subsidieregeling JOLA is bedoeld voor jonge landbouwers tot 41 jaar.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden? 

De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te stimuleren. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Welke voorwaarden gelden er?

Om de subsidie Jonge landbouwers te kunnen krijgen, voldoet u aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • U bent jonger dan 41 jaar als u de subsidie aanvraagt. We gaan uit van de datum waarop de aanvraag bij ons binnen is. Voorbeeld: u verstuurt op 20 december uw aanvraag voor de subsidie. Als u op 21 december 41 jaar wordt, dan voldoet u aan deze voorwaarden.
  • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U bent voor het eerst bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U doet de investering voor het landbouwbedrijf waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd. De NVWA controleert hierop.
  • U heeft voor lange tijd zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heeft u alleen of samen met andere landbouwers. Het gaat hierbij om beslissingen die een of meer jonge landbouwers nemen over het beheer, de voordelen en de financiële risico’s.

Zie de volledige voorwaarden voor de JOLA-regeling.

Wat is de maximale vergoeding?

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro. De drempel is 10.000 euro, dat wil zeggen dat de minimale subsidie ten minste 10.000 euro dient te bedragen.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De aanvraagprocedure voor de JOLA-subsidie loopt via de website van RVO. 

Waarom deze subsidieregeling? 

Deze subsidieregeling is opgezet omdat de Provincie Zeeland het wenselijk vindt dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Nog vragen over deze subsidieregeling? 

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl+31 6 2890.4059.

Vorige openstelling JOLA

De vorige openstelling was van 2 december 2019, 09.00 uur tot en met 7 februari 2020, 17.00 uur.

Maximaal beschikbaar budget: 381.600 euro, waarvan de helft uit het Europese budget van het Europees Fonds voor Landbouw en Plattenlandsontwikkelingen (ELFPO) en de andere helft in de vorm van een bijdrage door de Provincie Zeeland.

Documenten bij de Jonge Landbouwersregeling 2019:

Europese vlag en Johan Wandel

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de JOLA-subsidie en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Johan Wandel.