POP3; Subsidie Jonge Landbouwersregeling (JOLA)

dijkmaaien

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd voor de JOLA-regeling voor jonge landbouwers?

De meest recente openstelling van de JOLA-regeling was van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Verder op deze webpagina kunt u hier meer over lezen. Zodra bekend is wanneer er weer een nieuwe openstelling komt, informeren wij u hierover via deze webpagina en/of onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland.

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Openstelling: 7 december 2020 t/m 12 februari 2021: gesloten

U kon uw aanvraag indienen vanaf 7 december 09:00 uur tot 12 februari 2021 17:00 uur. Zie de link onder het hoofdstuk 'Hoe vraag ik deze subsidie aan'. 

Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedroeg € 1.137.640.

Voor wie is de subsidieregeling? 

De subsidieregeling JOLA is bedoeld voor jonge landbouwers tot 41 jaar.

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden? 

De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te stimuleren. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Welke voorwaarden gelden er?

Om de subsidie Jonge landbouwers te kunnen krijgen, voldoet u aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • U bent jonger dan 41 jaar als u de subsidie aanvraagt. We gaan uit van de datum waarop de aanvraag bij ons binnen is. Voorbeeld: u verstuurt op 20 december uw aanvraag voor de subsidie. Als u op 21 december 41 jaar wordt, dan voldoet u aan deze voorwaarden.
  • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U bent voor het eerst bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U doet de investering voor het landbouwbedrijf waarvoor u de subsidie heeft aangevraagd. De NVWA controleert hierop.
  • U heeft voor lange tijd zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heeft u alleen of samen met andere landbouwers. Het gaat hierbij om beslissingen die een of meer jonge landbouwers nemen over het beheer, de voordelen en de financiële risico’s.

Zie het Provinciale Besluit voor alle voorrwaarden voor deze JOLA-regeling.

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van 20.000 euro. De drempel is 10.000 euro, dat wil zeggen dat de minimale subsidie ten minste 10.000 euro dient te bedragen.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

De aanvraagprocedure voor de JOLA-subsidie loopt via de website van RVO. Op dit moment is er geen JOLA-openstelling. De informatie hieronder geldt voor de meest recente openstelling, die op 12 februari 2021 gesloten werd.

Wanneer er weer een nieuwe openstelling komt, is op dit moment nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Waarom deze subsidieregeling? 

Deze subsidieregeling is opgezet omdat de Provincie Zeeland het wenselijk vindt dat jonge landbouwers na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Nog vragen over deze subsidieregeling? 

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl+31 6 2890.4059.

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de JOLA-subsidie en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Johan Wandel.

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.

Europese vlag en Johan Wandel