POP3; Subsidieregeling Niet-productieve investeringen water, internationale doelen

Met deze regeling willen we stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in projecten in het landelijk gebied in Zeeland. Het gaat dan om projecten die 'niet-productief' zijn: ze mogen er niet toe leiden dat de waarde van het bedrijf stijgt, of dat het bedrijf er grote winst door behaalt. De investeringen moeten bestemd zijn voor het (her)inrichten, aanpassen en/of het beheren van de waterhuishouding van de landbouw, en het behalen van water- en klimaatdoelen.

dijkmaaien

Openstelling POP3 Niet-productieve investeringen water, internationale doelen

De nieuwe openstelling voor de POP3-regeling 'Niet-productieve investeringen water (internationale doelen) 2021' loopt van 30 april 2021, 09:00 uur tot en met 30 juli 2021, 17:00 uur.

Op deze pagina vindt u alle details. 

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Voor wie is deze subsidieregeling?

De volgende partijen kunnen subsidie aanvragen:

  • landbouwers;
  • grondeigenaren;
  • grondgebruikers;
  • landbouworganisaties;
  • natuur- en landschapsorganisaties;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • gemeenten;
  • samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die 'niet-productief' zijn. Dat wil zeggen dat de investering er niet toe mag leiden dat de waarde van het bedrijf stijgt, of dat het bedrijf er grote winst door behaalt. De investeringen moeten bestemd zijn voor het (her)inrichten, aanpassen en/of het beheren van de waterhuishouding van de landbouw, en het behalen van water- en klimaatdoelen.

Het is de bedoeling dat de investeringen een direct verband hebben met de landbouw. In het openstellingsbesluit leest u voor welke kosten u subsidie kunt aanvragen.

Welke voorwaarden gelden er?

In het openstellingsbesluit leest u welke aanvullende voorwaarden er zijn, naast de voorwaarden die al in de vorige paragrafen vermeld worden.

Wat is de maximale subsidie?

De subsidie geldt voor alle kosten (dus 100 procent) die volgens de voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie. Het minimumbedrag is 250.000 euro. Het maximale bedrag is 2.500.000 euro. Dit bedrag bestaat in zijn geheel uit geld vanuit het Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling (ELFPO). 

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U stuurt uw projectvoorstel in via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl), via het POP3 Webportal.​

Hieronder vindt u het officiële besluit en het invulformulier waarmee u een aanvraag in kunt dienen. Het door u ingevulde formulier kunt u oploaden op de website van de RvO, daar waar u de aanvraag indient.

Waarom deze subsidieregeling?

Met deze regeling willen we stimuleren dat er meer geïnvesteerd wordt in projecten in het landelijk gebied in Zeeland. Het gaat dan om projecten die 'niet-productief' zijn: ze mogen er niet toe leiden dat de waarde van het bedrijf stijgt, of dat het bedrijf er grote winst door behaalt. De investeringen moeten bestemd zijn voor het (her)inrichten, aanpassen en/of het beheren van de waterhuishouding van de landbouw, en het behalen van water- en klimaatdoelen.

Zo kunnen de verschillende watersystemen zorgen voor een duurzamer, beter en veiliger waterbeheer in Zeeland.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling? 

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl /
+31 6 2890 4059 

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van de deze regeling en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen doen? Deel uw verhaal met ons en breng anderen op ideeën. Stuur een e-mail aan Johan Wandel jk.wandel@zeeland.nl, dan neemt hij contact met u op.

Johan Wandel en Europese vlag

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.