POP3; Subsidieregeling 'Samenwerking voor Innovatie Zeeland'

De POP3 subsidieregeling 'Samenwerking voor Innovatie Zeeland' is momenteel gesloten. De vorige openstelling was van 6 mei t/m 16 september 2019. Aangezien de regeling momenteel gesloten is, dient deze webpagina alleen ter informatie.

Coronacrisis

De uitvoering van de verschillende maatregelen binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) loopt gewoon door. Lees hier meer over in bijgaand nieuwsbericht.

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd? 

Deze subsidieregeling is momenteel gesloten. De vorige openstelling was van 6 mei 2019 tot en met 16 september 2019.

Voor wie is de subsidieregeling? 

Deze regeling is voor samenwerkingsverbanden (waarbij minstens één agrarisch bedrijf betrokken is) die gezamenlijk een innovatief projectplan willen opzetten en/of uitvoeren dat gericht is op de transitie naar een duurzamere landbouw.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

De activiteiten dienen te zijn gericht op het praktijkrijp maken van kennis en het realiseren van een transitie naar een meer volhoudbare landbouw en/of het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Daarnaast zijn nog een aantal andere thema's van belang, die vermeld zijn in het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er?

Behalve de aard van het project of de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn nog andere voorwaarden van toepassing. Deze zijn vermeld in het openstellingsbesluit.

Wat is de maximale vergoeding?

Het subsidieplafond is € 1 mln. Dat bedrag is volledig afkomstig uit middelen van het ELFPO. De ELFPO-middelen moeten met eenzelfde bedrag aan nationale overheidsmiddelen aangevuld worden. De percentages m.b.t. de mate waarin kosten subsidiabel zijn, variëren per kostensoort (van 25% tot 100%). In het openstellingsbesluit staan alle percentages vermeld.  

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de POP3 webportal (RvO.nl)

Er zijn formulieren (omschrijving projectplan / samenwerkingsovereenkomst) beschikbaar waar u gebruik van kunt maken om de aanvraag via bovenstaande website te vergemakkelijken. Deze formulieren kunt u aanvragen bij Johan Wandel (zie contactgegevens onderaan deze webpagina).

Waarom deze subsidieregeling? 

Deze subsidieregeling is erop gericht te stimuleren dat agrariërs (in samenwerking met andere bedrijven) projecten opzetten voor het praktijkrijp maken van kennis en om bij te dragen aan het realiseren van de transitie naar een duurzamere landbouw. Bij voorbeeld door het bevorderen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Maar er zijn meer thema's die vallen onder deze subsidieregeling. Deze worden vermeld in het openstellingsbesluit

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neem dan contact op met Johan Wandel: jk.wandel@zeeland.nl / +31 6 2890.4059

Johan Wandel

Oproep:

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van deze regeling en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Johan Wandel.