Projectbijdrage Nationaal Park Oosterschelde

De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel mogelijk mensen bewustmaken en laten genieten van de natuur in en om het water. De jaarlijkse subsidies van de Provincie en het Rijk maken een goede samenwerking met alle betrokken partijen mogelijk. U vraagt subsidie aan voor projecten die bijdragen aan het behalen van de doelen van het park via de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde.

Zeehonden op een zandbank in de Oosterschelde

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Organisaties die een project opzetten voor het ontwikkelen van natuur, onderzoek, natuuronderwijs of natuurbeleving in en om de Oosterschelde kunnen subsidie aanvragen. 

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie is voor projecten die bijdragen aan één of meer van de doelen van Nationaal Park Oosterschelde:

  • behoud en ontwikkeling van natuur
  • recreatie gericht op natuur
  • voorlichting en onderwijs
  • wetenschappelijk onderzoek

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidie is maximaal vijftig procent van de totale kosten van het project. U mag voor het project niet al een andere subsidie hebben ontvangen van de Provincie. Voor het komende jaar kan u een aanvraag doen van mei tot en met augustus. De subsidie is één kalenderjaar geldig.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de secretaris van de Stichting Ondersteuning Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde. Deze werkt bij de Provincie Zeeland.

Contact

Ineke Zuijderhoudt
+31 6 257 265 98
npo@zeeland.nl