De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal park van Nederland. Nationaal Park Oosterschelde wil zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water. De jaarlijkse subsidies die het park ontvangt van de Provincie en het Rijk vormen de basis voor een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen. Via de Stichting kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het park.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Organisaties die een project opzetten voor natuurontwikkeling, onderzoek, natuureducatie of natuurbeleving in en om de Oosterschelde kunnen de subsidie aanvragen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan één of meer van de doelen van Nationaal Park Oosterschelde:

  • natuurbehoud en -ontwikkeling
  • natuurgerichte recreatie
  • voorlichting en educatie
  • wetenschappelijk onderzoek

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Voor het project mag niet al op andere wijze subsidie toegekend zijn door de Provincie Zeeland. Een aanvraag voor het komende jaar kan ingediend worden van mei tot en met augustus. De looptijd van de subsidie betreft één kalenderjaar.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en aanvragen contact op met de secretaris van de Stichting, werkzaam bij Provincie Zeeland.

Contact

Ineke Zuijderhoudt
+31 6 257 265 98
npo@zeeland.nl