Met Nationaal Park Oosterschelde willen we zoveel mogelijk mensen bewust maken en laten genieten van de natuur in en om het water. Jaarlijks ontvangt het park subsidies van de Provincie en het Rijk. Deze vormen de basis voor een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen. Via de stichting van het park kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelen van het park.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Organisaties die een project opzetten voor natuurontwikkeling, onderzoek, natuureducatie of natuurbeleving in en om de Oosterschelde kunnen de subsidie aanvragen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan één of meer van de doelen van Nationaal Park Oosterschelde:

  • natuurbehoud en -ontwikkeling
  • natuurgerichte recreatie
  • voorlichting en educatie
  • wetenschappelijk onderzoek

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale projectkosten. Voor dit project mag niet al op een andere wijze subsidie toegekend zijn door de Provincie Zeeland. Een aanvraag voor het komende jaar kan ingediend worden van mei tot en met augustus. De looptijd van de subsidie betreft één kalenderjaar.

Meer informatie

Neem voor meer informatie en aanvragen contact op met de secretaris van de Stichting, werkzaam bij Provincie Zeeland.

Contact

Ineke Zuijderhoudt
+31 6 257 265 98
npo@zeeland.nl