Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling helpt daarbij.

Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.  Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis. Bent u ondernemer in één van deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden voor subsidie.

Zeeland in Stroomversnelling

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Deze subsidieregeling gaat in het najaar van 2020 open. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een consortium, werkzaam binnen één of meer van de benoemde Zeeuwse economische sectoren.

Subsidie Versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Binnen Campus Zeeland werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden al langere tijd samen om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. Voor het versterken van deze netwerken is de subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor de versterking van het organiserend vermogen van bestaande kennis en innovatienetwerken. 

 

Zeeuwse sectoren en hun agenda's

Studies die kijken naar de haalbaarheid en demonstratieprojecten richten zich op de ontwikkeling en het waarmaken van vernieuwende fysieke producten, -processen of –diensten die passen binnen een gedeelde agenda van organisaties. Deze organisaties werken samen binnen verschillende economische sectoren. De agenda’s vind u in de links hieronder, of bij de documenten rechts op deze pagina.

Industrie en maintenance

Voor de industrie en maintenance sector gelden de volgende agenda’s: Smart Delta Resources Regioplan 2030-2050, de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.4 energietransitie en circulaire economie) en het Schelde Safety Network: Coöperatie voor Veiligheid.

Havens en Logistiek

Voor de havens en logistieke sector geldt de agenda Visie en actieplan logistiek.

Agrofood en Seafood

Voor de agri en aqua sector zijn de belangrijkste agenda’s Verbinden en versterken Visserij Zuidwest Nederland Agenda 2022, de Economische agenda Provincie Zeeland 2017-2021 (Hoofdstuk 3.6 Sector Food), Fooddelta en Ambitiedocument uitvoeringsprogramma landelijk gebied.

Water en Energie

In de energie en water sector geldt de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.4 energietransitie en circulaire economie) als leidraad en het Werkprogramma Energietransitie en Circulaire Economie 2018. Verder gelden Strategisch meerjarenplan Fieldlab ZephyrosJaarprogramma 2e jaar Kennis- en Innovatienetwerk Circulair Bouwen en de Regionale Energiestrategie Zeeland (RES 1.0)

Vrijetijdseconomie

In de vrije tijdssector is de Strategische Toeristische Agenda voor Zeeland van kracht en de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.1 Beleef Zeeland).

Zorg

In de zorg zijn de agenda’s Visie op Zorg in Zeeland in 2025 en het Regionaal Zorgpact Zeeland het belangrijkste voor de agenda.

Rijksoverheid / Campus Zeeland / Economic Board Zeeland

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Voor meer informatie over Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda kunt u contact opnemen met Merel Toorop –van Rens tel. +31 6 25726648 of mail m.toorop-van_rens@zeeland.nl

Voor meer informatie over de haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten kunt u contact opnemen met Christine Dingemanse tel. +31 6 21124835 of mail cj.dingemanse@zeeland.nl.

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse, yvonnebraamse@impulszeeland.nl​​

Voor meer informatie over de K&I netwerken kunt u contact opnemen met Wilma Boonstra (K&I netwerken) tel. +31 6 6 55484471 of mail wmd.boonstra@zeeland.nl