Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling helpt daarbij.

Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.  Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis. Bent u ondernemer in één van deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden voor subsidie.

Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Aanvragen kan in de periode 30 augustus tot en met 8 november 2019. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een consortium, werkzaam binnen één of meer van de benoemde Zeeuwse economische sectoren.

Zeeland in Stroomversnelling 

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Subsidie Kennis en Innovatienetwerken

Binnen Campus Zeeland werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden al langere tijd samen om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. Voor het versterken van deze netwerken is de subsidieregeling Kennis- en Innovatienetwerken beschikbaar. De regeling is er op gericht om de start, groei en doorontwikkeling van Kennis- en Innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken. Het doel is het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers en het ondersteunen van samenwerking. De regeling is bedoeld om zowel verkenning van samenwerking te stimuleren, om partijen die geconstateerd hebben dat een samenwerking in de vorm van een kennis- en innovatienetwerk van toegevoegde waarde is te ondersteunen, en daarnaast ook gevestigde netwerken te helpen om hun organiserend vermogen verder te versterken. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een netwerk waarbij ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen en overheden aantoonbaar betrokken zijn. Lees meer op de website van Campus Zeeland.

Digitaal aanvraagformulier Kennis- en innovatienetwerken

 

Zeeuwse sectoren en hun agenda's

Haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten zijn gericht op de ontwikkeling en realisatie van innovatieve fysiek producten, -processen of -diensten die passen binnen een gezamenlijke agenda van samenwerkende organisaties binnen de verschilledende economische sectoren. U vindt de agenda's in de linken hieronder of bij de documenten rechts op deze pagina.

Industrie en maintenance

Op de industrie en maintenance sector zijn de volgende agenda’s van toepassing: de SDR Roadmap, de Roadmap ‘Maintenance Circulair!’ (Circulaire perspectieven en projectideeën voor Ki<|MPi), de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.4 energietransitie en circulaire economie) en het Schelde Safety Network: Coöperatie voor Veiligheid.

Havens en Logistiek

Voor de havens en logistieke sector is de agenda Visie en actieplan logistiek van toepassing.

Agrofood en Seafood

Voor de agri en aqua sector zijn de leidende agenda’s Verbinden en versterken Visserij Zuidwest Nederland Agenda 2022 en de Economische agenda Provincie Zeeland 2017-2021 (Hoofdstuk 3.6 Sector Food) en Fooddelta.

Water en Energie

In de energie en water sector geldt de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.4 energietransitie en circulaire economie) als leidraad en het Werkprogramma Energietransitie en Circulaire Economie 2018.

Vrijetijdseconomie

In de vrije tijdssector is de agenda uit het Strategiedocument 2019-2025 Toeristisch Ondernemend Zeeland van kracht en de Economische agenda 2017-2021, Provincie Zeeland (Hoofdstuk 2.1 Beleef Zeeland).

Zorg

In de zorg zijn de agenda’s Visie op Zorg in Zeeland in 2025 en het Regionaal Zorgpact Zeeland leidend voor de agenda.

Rijksoverheid / Campus Zeeland / Economic Board Zeeland

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Voor meer informatie over Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda kunt u contact opnemen met Merel Toorop –van Rens tel. +31 6 25726648 of mail m.toorop-van_rens@zeeland.nl

Voor meer informatie over de haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten kunt u contact opnemen met Manon de Ruijsscher-Boomert tel. +31 6 50419175 of mail mcsp.de.ruijsscher-boomert@zeeland.nl.

Voor meer informatie over de K&I netwerken kunt u contact opnemen met Wilma Boonstra (K&I netwerken) tel. +31 6 6 55484471 of mail wmd.boonstra@zeeland.nl

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse yvonnebraamse@impulszeeland.nl​