Subsidie Economische Structuurversterking Zeeland

Door in te zetten op het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden werken we aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. De subsidie Zeeland in Stroomversnelling helpt daarbij.

subsidie economische structuurversterking

Zeeland wil de economie verder versterken, door de concurrentiekracht te verhogen. De sterke economische sectoren in onze provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg.  Duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen deze sectoren maken de Zeeuwse economie veerkrachtiger. Bovendien bieden ze een goede basis voor innovaties en het exporteren van kennis. Bent u ondernemer in één van deze sectoren en heeft u plannen voor samenwerking, haalbaarheidsonderzoeken of demonstratieprojecten? Op deze pagina leest u over de mogelijkheden voor subsidie.

Zeeland in Stroomversnelling

Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda

Er kan subsidie aangevraagd worden voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt. Deze subsidieregeling gaat in het najaar van 2020 open. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Projecten kunnen aangevraagd worden door een consortium, werkzaam binnen één of meer van de benoemde Zeeuwse economische sectoren.

Subsidie Versterking Kennis- en Innovatienetwerken

Binnen Campus Zeeland werken onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden al langere tijd samen om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat vergroot de innovatiekracht van Zeeland. Voor het versterken van deze netwerken is de subsidieregeling Versterking Kennis- en Innovatienetwerken beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor de versterking van het organiserend vermogen van bestaande kennis en innovatienetwerken. 

 

Rijksoverheid / Campus Zeeland / Economic Board Zeeland

Meer weten of hulp bij het aanvragen?

Voor meer informatie over Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda kunt u contact opnemen met Merel Toorop –van Rens tel. +31 6 25726648 of mail m.toorop-van_rens@zeeland.nl

Voor meer informatie over de haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten kunt u contact opnemen met Christine Dingemanse tel. +31 6 21124835 of mail cj.dingemanse@zeeland.nl.

Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag. Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse, yvonnebraamse@impulszeeland.nl​​

Voor meer informatie over de K&I netwerken kunt u contact opnemen met Wilma Boonstra (K&I netwerken) tel. +31 6 6 55484471 of mail wmd.boonstra@zeeland.nl