Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen zijn groene, of groenblauwe daken en daarvoor is subsidie mogelijk.

Wat is een groen dak?

Groene daken zijn (bij voorkeur) platte daken voorzien van bij-vriendelijke en waterbergende planten, struiken of zelfs bomen. Groene daken zorgen ervoor dat water wordt opgeslagen waardoor wateroverlast wordt verminderd. Ook helpen groene daken voor verkoeling in de zomer, verbetert het de biodiversiteit en dragen bij aan een leefbare buurt. Andere voordelen zijn bijvoorbeeld de isolatie in huis: koeler in de zomer, warmer in de winter. Ook gaat een groen dak twee keer langer mee dan een traditioneel dak.

Inspiratie nodig voor uw groene dak?

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidie is bedoeld voor particulieren die eigenaar zijn van een woning of bedrijfspand in de bebouwde kom in de provincie Zeeland. De subsidie is ook van toepassing op garages die op hetzelfde perceel staan van een bedrijfspand / woning van eenzelfde eigenaar. De subsidie kan één keer aangevraagd worden per adres.

Wat wordt er gesubsidieerd?

De subsidie bedraagt maximaal 25 euro per vierkante meter met een maximum van 2.500 euro per aanvraag. Tot 50% van de aanlegkosten van een groen dak wordt hiermee vergoed.

Voorwaarden en criteria

U bepaalt zelf hoe u uw groene dak inricht. Hoe uitgebreider uw groene dak, hoe meer voordelen het oplevert voor uw huis, tuin en omgeving. Binnen deze subsidieregeling zijn enkele randvoorwaarden gesteld om een ondergrens te hanteren. Deze staan ook uitgebreider beschreven in de volledige subsidieregeling. De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing:

 • De subsidie wordt eenmaal verschaft per adres;
 • De aanvraaglocatie is binnen de bebouwde kom van de provincie Zeeland;
 • De aanvrager van het groene dak is de eigenaar van het desbetreffende pand of woning;
 • Het groene dak is te realiseren op een bestaand (bedrijfs-)pand, woning;
 • Daken van reeds gerealiseerde garages komen in aanmerking wanneer de aanvrager ook een pand of woning bezit op hetzelfde perceel;
 • Het groene dak is aangelegd door een gecertificeerd bedrijf. Dit is een bedrijf dat het keurmerk ‘GroenKeur’ van stichting Groenkeur heeft;
 • Een handtekening en naam op de offerte van dit zelfde bedrijf;
 • De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten.

De voorwaarden die worden gesteld aan uw groene dak zijn de volgende:

 • Het groene dak heeft een waterbergingscapaciteit van minimaal 20 l/m2;
 • Het groene dak bestaat ten minste uit een wortelwerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag;
 • Het groene dak heeft een minimale oppervlakte van 10 m2;
 • Het groene dak heeft een hellingshoek tot 35 graden;

Deze laatste vier voorwaarden dienen specifiek genoemd te worden in uw offerte. Een gecertificeerd bedrijf kan u hierbij helpen. We adviseren ook de bouwregelgeving van uw gemeente te raadplegen en te informeren naar eventuele aanvullende subsidies. 

Aanvragen

De subsidie kan het gehele jaar 2019 aangevraagd worden. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn. Werkzaamheden die gestart zijn vóór het toekennen van de subsidie, komen niet voor subsidie in aanmerking. Om van de subsidieregeling gebruik te maken dient u het aanvraagformulier in te vullen en een getekende offerte in te dienen. 

Digitaal aanvraagformulier subsidie Groene Daken

Het behandelen van uw aanvraag

Uw subsidieaanvraag wordt binnen acht weken behandeld. In de volledige subsidieregeling kunt u terug lezen hoe dit in zijn werk gaat. Ook kunt u in aanmerking komen voor een steekproef of kan Provincie Zeeland u vragen om aanvullende informatie. Wat dit precies inhoudt kunt u ook lezen in de volledige subsidieregeling.

Trots op uw groene dak?

Heeft u gebruik gemaakt van onze subsidieregeling en bent u trots op uw aangelegde groene dak? Laat het ons weten! Stuur een foto naar subsidiegroenedaken@zeeland.nl . Wellicht verschijnt uw dak als voorbeeld voor een volgende subsidieronde in 2020!