De Provincie Zeeland publiceert maandelijks een subsidieregister. Het subsidieregister bevat informatie over wie subsidie ontvangt, het verleende bedrag en waar de subsidie voor bedoeld is.

Wat wordt vermeld?

De bedragen die in het subsidieregister zijn opgenomen zijn verleende subsidies. Organisaties die van de Provincie een subsidie ontvangen moeten hierover in de meest voorkomende gevallen een verantwoording indienen bij de Provincie. Daarna worden de subsidiebedragen definitief vastgesteld. De verleende bedragen kunnen daardoor afwijken van de bedragen die de ontvangers uiteindelijk ontvangen. In het subsidieregister zijn persoonsgegevens van privépersonen vervangen door de tekst 'particulier'. Dit is gebeurd vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens. Het subsidieregister bevat alle subsidies die uit provinciaal geld door Gedeputeerde Staten zijn verleend.

Inhoud subsidieregister

Het subsidieregister bevat de volgende gegevens:

  • Subsidienummer
  • Jaar en maand van aanvang van de subsidieperiode
  • Relatie: Naam ontvanger (organisatienaam dan wel 'particulier')
  • Omschrijving subsidie (het gesubsidieerde project of activiteit)
  • Verleend: Totaalbedrag van de subsidie (project/activiteit) op basis van verlening

Omschrijving activiteit

Het maandelijkse overzicht is opgebouwd uit alle in de provinciale financiële administratie opgenomen verplichtingen voor subsidieverleningen, zoals in die maand voor het eerst geregistreerd. Het jaar en de maand van aanvang van de subsidieperiode kan in de toekomst liggen. Indien één subsidie uit meerdere separate projecten of activiteiten bestaat wordt de subsidie uitgesplitst per project of activiteit.

Contact

Afdeling Juridisch, Inkoop en Subsidies
subsidies@zeeland.nl
0118 63 11 33