Naar Zeeland.nl

Deze website is onderdeel van de Provincie Zeeland

Update werkzaamheden pekelkreeft en roerdomppoel

25 februari 2021
|
Nieuws
Aanleg Pekelkreeft Waterdunen 2021

In oktober meldden we al dat in opdracht van stichting Het Zeeuwse Landschap begonnen was met de aanleg van de pekelkreeft en de roerdomppoel. Het grondwerk is inmiddels afgerond, waardoor de vormen van de ‘pekelkreeft’ in het krekenstelsel nu goed te zien is in het landschap. Aan de zuidkant van het krekenstelsel is een kijkscherm aangebracht en bij de vogelkijkhut is een oeverzwaluwkast geplaatst. Het Zeeuwse Landschap hoopt dat hier oeverzwaluwen gaan broeden, die normaliter nesten uitgraven in steile wanden.

Aanleg roerdomppoel en zoutpan

Aan de oostzijde van de vogelkijkhutten zijn nu eilandjes gevormd. Tevens is de roerdomppoel in het zuidoostelijk deel van Waterdunen intussen uitgegraven. Deze poel wordt gevoed met regenwater en staat niet in verbinding met de kreken en geulen in Waterdunen. In hetzelfde gebiedje is ook de zoutpan (salina) aangelegd. De waterstand hiervan wordt door een stuwtje geregeld. Het wandelpad loopt over een met een aarden wal omheind pleintje. In deze aarden wal is de fundering aangelegd voor drie kijkschermen die ieder over een andere waterpartij uitkijken.

Aanleg roerdomppoel Waterdunen 2021
Aanleg roerdomppoel Waterdunen 2021