Locatie: 
Louise de Colignyzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
13:30 uur
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Presentatie van dhr. D. ten Voorde over jaarplan en begroting 2016 van EIZ
 6. Gedachtenwisseling over Toekomstvisie Westerschelde Ferry
 7. Brief GS van 10 november 2015 met rapportage voortgang projecten N62 Sloeweg en Tractaatweg 3de kwartaal 2015 - 15016262
 8. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 8 december 2015 met Evaluatierapport Tour de France "Arrivée Zélande" - 15017807
  2. Brief GS van 24 november 2015 met toezeggingen Kadernota Economische agenda - 15016850
  3. Brief GS van 17 november 2015 met toezegging 2 m.b.t. Klaverblad - 150164669
 9. Brief van FNV Vervoer van 11 november 2015 over buurtbuslijn 507 - 15016222
 10. Vastgesteld verslag commissie Economie van 13 november 2015
 11. Volgende vergadering: 12 februari 2016
 12. Sluiting

Ingekomen stukken ter kennisneming

 1. Conceptverslag OPOV 3 november 2015 - 15016342
 2. Verslag conferentie Splinter Zeeuws Pact van 11 november 2015 met werkmodel - 15016600
 3. Brief van VVV Zeeland van november 2015 met factsheet - 15017115
 4. Brief GS van 1 december 2015 met Provinciaal bevolkings- en huishoudenprognose - 15017368
 5. Brief GS met uitvoeringsprogramma Cultuur 2015 (evaluatie) en 2016 (planning) - 15017804
 6. Brief GS van 15 december 2015 over subsidie asbest eraf zonnepanelen erop - 15018275