Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Online vergadering

Gezamenlijke commissievergadering voor het behandelen van de jaarstukken 2014 Provincie Zeeland

 

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Informatie-uitwisseling
  4. Gelegenheid om in te spreken
  5. Statenvoorstel Jaarstukken 2014 provincie Zeeland - SERV-203
  6. Statenvoorstel Jaarrekening 2014 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen - SERV-202
  7. Sluiting