Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Intrekken POP-3 Openstellingsbesluit Regeling Niet-productieve investeringen water, internationale doelen

De geplande openstelling van het Europese subsidieprogramma voor Plattelandsontwikkeling POP-3 voor de Regeling voor Niet-productieve investeringen water, internationale doelen wordt ingetrokken in verband met de aangescherpte regelgeving van de Europese Commissie op het gebied van selectiecriteria. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het Comité van Toezicht eind juni 2016 worden de selectiecriteria aan het Comité voorgelegd. Zo spoedig mogelijk daarna zal de regeling opnieuw worden gepubliceerd.

Provincie Zeeland besluit tot afsluiten drie weggedeelten vanwege gebiedsontwikkeling Perkpolder

Ter bevordering van de leefbaarheid in het noordelijk deel van de gemeente Hulst is het project Gebiedsontwikkeling Perkpolder opgezet. De eerstvolgende fase richt zich op de herinrichting van de Westelijke Perkpolder. In het kader van deze werkzaamheden hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten om drie weggedeelten aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit betreffen (delen van) de Perkstraat, de Zeedijk IV en de Westzijde Veerhaven in Walsoorden in de gemeente Hulst. Deze weggedeelten komen te vervallen in het opnieuw ingerichte gebied. Bestemmingen in of nabij het gebied blijven bereikbaar door een nieuw te realiseren openbare weg: de Doornweg.

Financiële bijdrage toeristisch busvervoer 2016

Gedeputeerde Staten kennen Connexxion een voorschot toe van € 317.696 voor het toeristisch busvervoer in 2016. Het bedrag is bestemd voor:

  • Drie toeristische lijnen (lijn 814 Breskens – Knokke, lijn 834 Renesse – Zierikzee en lijn 864 Middelburg- Vlissingen)
  • Afkoop gratis OV met de Zeelandpas op Schouwen-Duiveland
  • Aanvullend busvervoer op Lijn 50 naar Gent
  • Vervoer naar evenementen en communicatie

Wijziging subsidie natuurbeheer Staatsbosbeheer

Gedeputeerde Staten hebben de beheersubsidie voor het Staatsbosbeheer opgehoogd wegens uitbreiding van het beheerde areaal natuurgebied met 252 hectare. Het betreft het beheer van enkele nieuw ingerichte natuurgebieden, waaronder delen van de Braakman en de Grote Putting. De subsidie is verhoogd met € 72.159 per jaar voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Correspondentie Waterdunen

Het college van Gedeputeerde Staten stuurt een antwoord op de brieven van de gemeente Sluis en het overleg Vertegenwoordigingen van Eigenaren van Recreatiewoningen in West Zeeuws Vlaanderen (VVE-overleg WZV). Beide partijen spreken hun bezorgdheid uit over de financiële situatie van het project Waterdunen. Het college geeft aan haar uiterste best te doen bezuinigingsmaatregelen te beperken en nodigt de partijen uit om mee te denken over mogelijke oplossingen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 april 2016.

Een greep uit de agenda: 

13 april 2016

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas brengen een werkbezoek aan DOW Chemicals in Terneuzen.

Jo-Annes de Bat fluit tijdens de schoolvoetbalwedstrijden groep 7/8 van de jongens in Goes.

Carla Schönknecht opent natuurgebied de Grote Putting in Hulst.

Ben de Reu en Carla Schönknecht zijn aanwezig in een bestuurlijk “debat” bij de landelijke Kustdag in Breskens.

14 april 2016

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Limagrain in Rilland. ’s Middags is hij gastspreker bij de netwerkbijeenkomst van De Maatschappij in Middelburg.

Jo-Annes de Bat en Han Polman bezoeken de afscheidsreceptie van burgemeester A.J. Huisman van Reimerswaal in Kruiningen.

15 april 2016

Han Polman opent het Walchers Contact in Middelburg. Jo-Annes de Bat is hier 's avonds bij aanwezig.

16 april 2016

Jo-Annes de Bat geeft voor Provinciale Staten een informatiebijeenkomst  over Sport en Gezondheid en bezoekt daarna de ZLM Roompottour.

Harry van der Maas ontvangt oud-rectoren in het provinciehuis in Middelburg.

Ben de Reu opent het nieuwe museumseizoen bij Museum De Meestoof in St. Annaland.