Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor Skills Talents in het vmbo

Op 24 maart 2016 vindt in Zeeland de landelijke finale van Skills Talents plaats. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 8.000 aan Scalda als organisator van de activiteit. De finale op Neeltje Jans wordt het strijdtoneel van deze 11e editie, waarbij vmbo'ers uit alle Nederlandse provincies in elf verschillende vakrichtingen de competitie met elkaar aangaan. Op deze dag maken ze onderling uit wie nationaal de beste vakmannen en –vrouwen zijn in het vmbo. De Skills Talents wedstrijden worden georganiseerd om het belang van vakmanschap voor Nederland te onderstrepen. Denk bijvoorbeeld aan de kapper op de hoek, de onmisbare verpleegkundige, die fantastische kok en de prachtige etalage in de winkel. Dat Zeeuwse vmbo-leerlingen goed zijn in hun vak hebben ze in het verleden al bewezen. In de laatste zes jaar is het Zeeuwse team vier keer Nederlands kampioen geworden.

Nieuw lid Raad van Toezicht Roosevelt Study Center

Gedeputeerde Staten hebben, op voordracht van de Raad van Toezicht van het Roosevelt Study Center (RSC), de heer G. van Harten per 1 december 2015 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het RSC. De heer Van Harten is voormalig CEO van DOW Benelux, voorzitter van de Raad van Toezicht van de University College Roosevelt en lid van de Stuurgroep Campus Zeeland!.

Subsidie voor CZW Bureau

Het CZW Bureau voert een aantal taken uit voor de gezamenlijke beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de Zeeuwse gemeenten. De Provincie verleent voor 2016 een subsidie van maximaal € 52.020.

Beslissing op bezwaarschrift

Namens Landgoed Watergat II B.V. is bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) met betrekking tot de weigering om de investeringssubsidie voor het project herstelmaatregelen Natura 2000 Landgoederen Watergat I en II aan te passen. GS volgen het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften en verklaren het bezwaar ontvankelijk en ongegrond. Het eerder genomen GS-besluit blijft gehandhaafd.

Debiteurenbeleid Provincie Zeeland 2016

Het huidige debiteurenbeleid van de Provincie dateert van 2010. Dit beleid sluit, mede door de reorganisatie binnen de Provincie en de oprichting van de RUD, niet meer aan bij de huidige werkwijze. Het nieuwe debiteurenbeleid 2016 is ingekort, omdat een aantal administratieve werkprocessen uit het beleid is geschrapt. Daarnaast biedt het nieuwe beleid een beter kader ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk dan het huidige beleid.

Nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding door Zeeland

Binnenkort start de procedure voor de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding door Zeeland. De provincie is samen met de gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal in overleg met het ministerie over dit project. Vooruitlopend op de procedure worden in een gezamenlijke brief met name vragen gesteld aan het ministerie over nut en noodzaak van de nieuwe verbinding.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 19 januari 2016.

Een greep uit de agenda: 

12 januari 2016

Harry van der Maas en Han Polman gaan naar het Koninklijk Ontvangst van Z.M. de Koning en H.M de Koningin in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

13 januari 2016

Harry van der Maas is aanwezig bij het regio-overleg Nieuwe Sluis Terneuzen.

14 januari 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst Van Oud naar Nieuw Ki<|MPi in Terneuzen.

Harry van der Maas is aanwezig bij het IPO-overleg Verkeersveiligheid.

Carla Schönknecht gaat naar terminal Vlaeynatie voor de aankomst van het schip Oriana C uit Chili in Terneuzen. 

15 januari 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de jaarvergadering van de Vissersvereniging ‘Yerseke' waar voorzitter de heer Van Damme afscheid neemt in Yerseke.

Ben de Reu woont het jubileumconcert bij van het Zeeuws Jeugdorkest ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan in de kerk in Oost-Souburg.

Carla Schönknecht gaat naar de nieuwjaarsreceptie van de Haven van Gent.

16 januari 2016

Ben de Reu woont het nieuwjaarsconcert bij van Het Zeeuws Orkest in de St. Jacobskerk in Vlissingen.

17 januari 2016

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit van de MTB Beachrace op de Brouwersdam.

18 januari 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van de ZLTO waar de heer De Koeijer afscheid neemt in Nieuwdorp.