Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor Biobase Europe Training Center

Stichting Bio Base Europe Training Center (BBE TC) heeft een nieuw businessplan opgeleverd. Middels de realisatie hiervan is BBE TC vanaf 2019 in staat om haar activiteiten financieel sluitend te kunnen uitvoeren: zonder structurele steun van overheden. Om de ontwikkelingen conform het businessplan te kunnen realiseren, verstrekt de Provincie Zeeland aan stichting BBE TC voor de transitieperiode tot 1 januari 2019 een subsidie van € 200.000. BBE TC draagt namelijk positief bij aan de ontwikkeling van de Zeeuwse biobased economy, versterking van de Kanaalzone en een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

BBE TC voert de volgende activiteiten uit:

  • cursussen/opleidingen voor bedrijven en ROC-studenten
  • netwerk-evenementen omtrent duurzame economie thema's
  • het informeren en enthousiasmeren van jongeren voor biobased economy en techniek/chemie

 

Subsidie voor Op weg naar het Lagerhuis

De VARA organiseert ieder jaar 'Op Weg Naar het Lagerhuis' in de twaalf provincies. Leerlingen komen tijdens deze debatten in aanraking met de provinciale politiek. Met hun deelname krijgen ze ook de kans om naar de landelijke finale te gaan. En uiteindelijk naar de televisie uitzending met de Lagerhuis finale. Op Weg naar het Lagerhuis maakt een belangrijk onderdeel uit van de debatleerlijn binnen het jongerenparticipatiebeleid van Jouw Zeeland. Daarom subsidiëren Gedeputeerde Staten deze activiteit met € 8.750.

Officiële opening oesterseizoen 2015-2016

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten € 2.500 subsidie beschikbaar te stellen voor de officiële opening van het oesterseizoen 2015-2016. Die vond plaats op 7 september 2015 op de Oosterschelde door middel van de eerste sleep van het seizoen.

Jaarlijkse bijdrage proefboerderij Rusthoeve

Proefboerderij Rusthoeve krijgt jaarlijks een bijdrage van € 24.000 voor onderzoek naar specifieke gewassen die vaak te kleinschalig worden geteeld voor uitgebreid onderzoek. Dit jaar willen ze de bijdrage besteden aan praktijkonderzoek naar de peenteelt in Zeeland. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze bijdrage te verlenen vanwege het belang van kennis en innovatie in de Zeeuwse landbouwsector.

Bijdrage voor continuering activiteiten Biobased Innovations Garden

Het project Biobased Innovations Garden (BIGR) is een proeftuin waar een groot aantal landbouwgewassen worden onderzocht op hun toepassingsmogelijkheid in onder andere de industrie (bijvoorbeeld bouw of chemie). Ook kunnen stoffen uit de gewassen gewonnen worden, die de basis vormen voor medicijnen en cosmetica. De proeftuin bij Colijnsplaat is na twee jaar een ontmoetingspunt voor allerlei ontwikkelingen rondom groene grondstoffen.
Om de activiteiten in 2015-2016 te continueren, verleent de Provincie een bijdrage van € 75.000. Hiermee kan BIGR vanaf 2016 naar verwachting haar activiteiten succesvol door ontwikkelen met EU-programma's, zoals Interreg en OP-Zuid.

Rapportage klantentevredenheid en klachten afhandeling openbaar vervoer 2014

Jaarlijks worden de uitkomsten van de klachtenafhandeling door de concessiehouders openbaar vervoer, de Provincie en het Reizigersoverleg (OPOV) geïnventariseerd en gerapporteerd. In de rapportage is ook gekeken naar de klantentevredenheid: die is gewaardeerd met een 7.5 (OV klantenbarometer 2014). Dit is een stijging ten opzichte van 2013 met 0,2. In het algemeen kan worden geconstateerd dat de klantentevredenheid is toegenomen en dat er gemiddeld minder klachten zijn dan in 2013.

GS stellen uitvoeringsregeling en mandaat voor SNL vast

Gedeputeerde Staten publiceren in het Provinciaal Blad hun besluit dat ze een uitvoeringsregeling en een mandaat hebben vastgesteld. Dit is nodig voor de Stichting Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), die certificaten uitreikt aan natuurbeheerders.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 22 september 2015.

Een greep uit de agenda: 

15 september 2015 

Het GS-college is aanwezig in Den Haag in verband met Prinsjesdag (bijwonen vergadering Staten Generaal).

16 september 2015

Han Polman is aanwezig bij de conferentie Dunes and Estuaries in Brugge.

Carla Schönknecht bezoekt Hof Olmenstein in Kloetinge en brengt een toeristisch bezoek aan Wemeldinge samen met burgemeester Stapelkamp van Kapelle.

17 september 2015

Carla Schönknecht opent de Prospergate bij het Hedwige Prosper infopunt. Aansluitend is zij aanwezig bij de première van Film by the Sea 'Onder de oppervlakte'.

18 september 2015

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan van de Bilt zaden en vlas in Sluiskil en ’s middags bezoekt hij de opening van het nieuwe Grading gebouw van Lamb Weston/ Meijer in Kruiningen.

Harry van der Maas is aanwezig bij Roadsence in de Zeelandhallen in Goes. Ruim 16.000 leerlingen doen mee aan dit interactief, educatief programma dat jongeren weerbaarder maakt in het verkeer. Ook verricht hij deze dag de starthandeling van de snelheidscampagne "Bedankt dat je langzamer rijdt" op de Molendijk in 's-Heerenhoek.

Han Polman verricht de openingshandeling van het nieuwe Grading gebouw van Lamb Weston/ Meijer in Kruiningen. Ook opent hij Jazz by the Sea in Domburg en speelt er een muziekstuk op de piano.

19 september 2015

Jo-Annes de Bat opent het Kampioenschap Sjezenrijden in Zoutelande.

Harry van der Maas onthult het borstbeeld van mevrouw Ghijsen (samenstelster van het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten) in Domburg.

Ben de Reu is aanwezig bij de slotfilm van Film by the Sea.

Carla Schönknecht gaat naar het havenconcert in Antwerpen.

21 september 2015

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar the Flanders Informal Summit in de Vlaamse Opera in Gent.