Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Poldernatuur Zeeland heeft in oktober 2015 subsidie ontvangen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Jaarlijks kan er een aanvraag ingediend worden om deze subsidie te wijzigen. Dat heeft Poldernatuur Zeeland gedaan en de subsidie wordt met ingang van 1 januari 2017 uitgebreid zodat er meer akkerranden, graslanden en landschapselementen beheerd kunnen worden waar internationale diersoorten van profiteren. Totaal is er per jaar € 980.000 beschikbaar voor Poldernatuur Zeeland, waaraan ook door Europa wordt bijgedragen.

Subsidie voor NK Tegenwindfietsen

De Provincie geeft een subsidie van € 7.500 voor het organiseren van het NK Tegenwindfietsen 2016. De Provincie draagt bij aan het evenement, omdat het veel landelijke publiciteit oplevert voor Zeeland, waarbij Zeeuwse kwaliteiten als het deltalandschap en de Oosterscheldekering prominent en op originele wijze in beeld zijn. De datum voor dit evenement staat nog niet vast. Windexperts kunnen drie dagen van tevoren voorspellen wanneer de omstandigheden perfect zijn: windkracht 6-8 en de juiste windrichting. Dat is het moment dat het verlossende ‘We kriehen sturm!’ wordt geroepen en het inschrijven kan beginnen.

Slag om de Schelde

De (vergeten) Slag om de Schelde, geleverd in 1944 door de geallieerden om de doorvaart over de Westerschelde naar Antwerpen te bewerkstelligen, wordt vanaf 2016 gedurende een week herdacht. In samenwerking met de Walcherse en Brabantse Wal gemeenten, de Provincie Noord Brabant, Canadese Ambassade en het Bevrijdingsmuseum Zeeland, heeft de Provincie in de week van 27 oktober tot 3 november 2016 diverse activiteiten georganiseerd.

Provincie versnelt aanleg internet buitengebieden

Uit een recente, gedetailleerde studie blijkt dat circa 9.000 adreseigenaren in het Zeeuwse buitengebied geen toekomstbestendige internetverbinding hebben. Aanleg van glasvezelnetwerken in het Zeeuwse buitengebied is financieel-economisch niet rendabel. Daarom stimuleert de Provincie de realisatie van draadloze internet verbindingen met een subsidieregeling. Zodra er een vast-draadloos netwerk wordt aangelegd in een gemeente, kan de gemeente (mede met Provinciaal geld) een subsidieregeling open stellen. Met deze subsidie kunnen eindgebruikers de eenmalige kosten (€ 200,- per adres) voor de installatie en apparatuur vergoed krijgen. Hiervoor stelt de Provincie € 340.000 beschikbaar aan de Zeeuwse gemeenten tot 1 januari 2018. Eindgebruikers kunnen op www.heelzeelandbreedband.nl zien wat de actuele situatie is in hun gemeente. Ook kunnen zij zich als geïnteresseerde aanmelden. Via de e-mail worden ze geïnformeerd, zodra er een vraagbundeling start en er een aanbod is. Naar verwachting zullen de eerste gemeenten het subsidieloket openstellen per januari 2017.

Impuls voor Patrijs op Schouwen

De Provincie Zeeland verleent een subsidiebedrag van in totaal € 127.448 over een periode van vier jaar voor het akkervogelproject in Burgsluis. Dit akkervogel-paradijs is een deelproject van een Europees project "PARTRIGDE" waar partijen uit Engeland, België, Schotland, Duitsland en Nederland samenwerken. Uit Europa ontvangen de samenwerkende partners € 197.698 voor de uitvoering van het project. De doelstelling voor dit project is het realiseren van een duurzame rendabele landbouwpraktijk in samenhang met het behoud en de toename van kenmerkende Zeeuwse akkervogels. De Patrijs is daarbij het boegbeeld. In het project werken Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Vogelbescherming Nederland, de agrariërs in het projectgebied, Poldernatuur Zeeland en de WBE samen. Het akkervogelgebied in Burgsluis wordt het eerste "clustergebied" voor akkervogels in Zeeland. Voor 2021 heeft Poldernatuur de ambitie om twintig van deze leefgebieden te realiseren.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 november 2016.

Een greep uit de agenda: 

18 oktober 2016

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek naar Vitro Plus in Burgh-Haamstede.

19 oktober 2016

Harry van der Maas huldigt de 50.000e reiziger buurtbusvereniging Zuid-Beveland.

20 oktober 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt ’s morgens een machinedemonstratie van Vermeer EMEA in ’s Heer Arendskerke. ’s Avonds is hij aanwezig tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over Wind op Zee in het provinciehuis in Middelburg.

Han Polman opent samen met de commissaris van de Koning van Noord-Brabant, de heer Van der Donk, het Oncologie Centrum Bravis in het Ziekenhuis Roosendaal.

Ben de Reu gaat op werkbezoek met Axel Buijse betreffende Robuust Watersysteem. ’s Avonds is hij aanwezig tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over Wind op Zee in het provinciehuis in Middelburg.

21 oktober 2016

Ben de Reu opent de Sloewarmte BV in Vlissingen-Oost.

23 oktober 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de prijsuitreiking van de Strandcross in Vlissingen.

24 oktober 2016

Jo-Annes de Bat woont het Symposium Duurzaamheidsambitie Zeeuwse havens 2030 bij  in de Mythe in Goes.

25 -31 oktober 2016

Het GS-college heeft herfstreces.

29 oktober 2016

Jo-Annes de Bat legt een krans bij de herdenking van de Slag om de Schelde op Uncle Beach in Vlissingen.

Harry van der Maas legt een krans bij de herdenking van de Slag om de Schelde op de Sloedam.