Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd

Gedeputeerde Staten hebben het Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd. Er zijn enkele natuurontwikkelingsgebieden uit de provinciale ontwikkelopgave geschrapt en enkele bloemdijken zijn nader op kaart begrensd als natuurgebied. Ook zijn de spelregels voor openstelling van natuurgebieden en subsidies voor natuurgebieden aangescherpt. Hiermee wil het GS-college bevorderen dat de natuurgebieden maximaal worden opengesteld voor bezoekers en dat de beheersubsidies blijven voldoen aan de afspraken zoals die in het Natuurakkoord met het Rijk zijn gemaakt.

Wijziging CAP door cao provincies 2017-2018

De Provincies hebben in het kader van de cao provincies 2017-2018 overeenstemming bereikt over het wijzigen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en de Uitvoeringsregelingen die daarvan deel uit maken. De Provincie Zeeland dient vervolgens decentraal te besluiten tot wijziging van de CAP en de uitvoeringsregelingen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 26 september 2017.

Een greep uit de agenda: 

19 september 2017 

Het GS-college houdt haar wekelijkse vergadering in het provinciehuis in Den Haag vanwege Prinsjesdag met aansluitend de Prinsjesdaglunch en de Troonrede.

Ben de Reu is namens het IPO aanwezig bij de persbijeenkomst Deltaprogramma 2018 ‘Doorwerken aan een duurzame en veilige delta’ van Deltacommissaris Wim Kuijken in Den Haag.

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar het Gent Festival van Vlaanderen.

20 september 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het oesterseizoen in Yerseke. ’s Avonds is hij aanwezig bij de benoeming van José van Egmond, de nieuwe burgemeester van Reimerswaal, in Kruiningen.

Han Polman installeert de nieuwe burgemeester van Reimerswaal, José van Egmond, in Kruiningen.

Ben de Reu is aanwezig bij de IPO Tweedaagse Bestuur in het provinciehuis in Arnhem.

21 september 2017

Harry van der Maas houdt een inleiding tijdens het symposium van de afdeling Zeeland, die 25-jaar bestaat, van de Stichting Alzheimer Nederland in Heinkenszand. Het is vandaag Wereld Alzheimer Dag.

Carla Schönknecht spreekt als bodemambassadeur bij het SIKB-congres in Ede.

22 september 2017

Jo-Annes de Bat verricht de opening van de Plantum Zaaizaad vergadering in de Kloostergangen van de Abdij in Middelburg. ’s Middags is hij aanwezig bij de opening van de Praatpaal bij het Auris College in Goes. ’s Avonds is hij aanwezig bij het Zeeland Seminar in Antwerpen.

Harry van der Maas ontvangt leden van de Tweede Kamer in Oostburg.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de publieke startmeeting met stakeholders over de Gezonde Regio in Oostkapelle. Zij gaat ook naar het symposium ‘Het populisme op lokaal niveau’ in Kortgene.

24 september 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Langste Mosseltafel van België tijdens Water-Ant in Antwerpen.

Han Polman opent de Zeeland Seminar (Water-Ant) in Antwerpen.