Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Deze week vergaderde het college in Den Haag. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor Interreg project Biobase4SME

De Provincie Zeeland ondersteunt de overgang naar een economie gebaseerd op hernieuwbare, groene grondstoffen: de zogenaamde biobased economy. Het Interregproject Biobase4SME focust zich op aspecten die belangrijk zijn voor bedrijven om biobased innovaties op de markt te brengen. De Provincie Zeeland verleent daarom een subsidie van € 35.000 aan het Biobase4SMEproject. Dit biedt Zeeuwse ondernemers de kans om deel te nemen aan workshops en trainingen. Zeeuwse ondernemers kunnen ondersteuning vragen aan de verschillende biobased applicatiecentra waar ze hun innovaties kunnen testen en optimaliseren. Denk daarbij aan biobased kleurstoffen, chemicaliën en vezels uit reststromen uit de agro- en foodsector.

Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd

Het Natuurbeheerplan is op enkele onderdelen gewijzigd. De grenzen en beheertypen van enkele natuurgebieden zijn aangepast en de beleidsregels voor vaargebieden en openstelling van natuurgebieden zijn aangescherpt. De wijzigingen spelen een rol bij de subsidieverlening natuurbeheer in 2017 en zijn met name van belang voor eigenaren en beheerders van natuurgebieden.

Officiële opening oesterseizoen 2016 - 2017

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 2500 in de kosten voor de opening van het oesterseizoen 2016-2017. De opening vindt plaats op maandag 26 september 2016.

Wijzigen van een eerder opgelegde last onder dwangsom

Op 25 april 2016 zijn twee lasten onder dwangsom opgelegd aan Van Citters Beheer B.V. Na het vaststellen van de last onder dwangsom is geconstateerd dat er een te algemene omschrijving is opgenomen. De RUD heeft het GS-college geadviseerd de last onder dwangsom te wijzigen en een nadere omschrijving van de last onder dwangsom op te nemen. GS hebben besloten het advies van de RUD te volgen en de last onder dwangsom te wijzigen.

Beslissing op bezwaar

Het college verklaart de bezwaarschriften Continental Terminal Vlissingen ontvankelijk doch ongegrond. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt wordt niet herroepen.

Provincie reageert op plan gemeente Sluis om twee bouwkavels te verplaatsen uit Heille

De gemeente Sluis wil medewerking verlenen aan het verplaatsen van twee bouwkavels aan de Heilleweg te Heille naar de Bogaardstraat te Aardenburg en de Brieversweg te Eede. Het verplaatsen van de bouwkavels vanuit de bebouwingsconcentratie Heille naar de locaties in het buitengebied is in strijd met het provinciaal beleid. In een reactie op het ontwerpbestemmingsplan wijst de Provincie de gemeente hierop.

De Provincie beloont gezonde scholen met 25 clinics en verloot 2 cursussen ‘Skills for life’

Zeeland wil een 'gezonde regio' zijn. Een regio die hierom bekend staat, waar mensen 'gezond leven & oud worden', waar men heen gaat op reis voor zijn/haar gezondheid, om te herstellen, actief te recreëren en waar voor bezoekers en inwoners een gezonde en actieve leefstijl de standaard is. Een gezonde regio begint bij inwoners zelf. De Provincie Zeeland zet in op het stimuleren van een gezonde leefstijl: te beginnen bij de jeugd. Daarom steunt zij het schooljudoprogramma gekoppeld aan sCOOLsport-scholen. Het project is bedoeld als waardering voor de al deelnemende scholen. Zij kunnen twee volledige programma's winnen. De andere scholen krijgen proeflessen cadeau. Dit als trigger voor nieuwe scholen om in te stappen en zo meer scholen in Zeeland te krijgen die ervoor kiezen een 'gezonde school' te worden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 september 2016.

Een greep uit de agenda: 

20 september 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar Prinsjesdag in Den Haag.

Han Polman woont de Troonrede bij in de Ridderzaal in Den Haag.

21 september 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de symbolische start van de bouw van een nieuw laadgebouw Yara in Sluiskil en ’s avonds is hij aanwezig bij het congres “Vlissingen als snelle aan- en afvoerhaven voor uien in containers” in Nieuw-Namen.

Harry van der Maas ondertekent het convenant Gladheidbestrijding in Hoek.

22 september 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de Interprovinciale vergadering IPO BAC Regionale Economie in Utrecht. Aansluitend is hij aanwezig bij de afsluitende bijeenkomst van het initiatief BVD in Kloosterzande.

Harry van der Maas bezoekt bijeenkomst Gezichten van dementie in Rilland

Han Polman opent het Centrum Nucleaire Geneeskunde in Goes.

23 september 2016

Jo-Annes de Bat gaat naar de informatiebijeenkomst van Provinciale Staten over Waterdunen en SportZeeland. Daarna opent hij de BeachClassics op het Badstrand in Vlissingen. ’s Avonds is hij aanwezig bij de viering van150 jaar Kanaal door Zuid-Beveland in Kruiningen.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de informatiebijeenkomst van Provinciale Staten over Waterdunen in Breskens en omgeving. Ook gaat ze naar de reünie zakenvrouw van het jaar 2015 (Danny Hollestelle) bij de Oesterij in Yerseke. 's Avonds is ze aanwezig bij Goes Couture in de Grote Kerk in Goes.

24 september 2016

Ben de Reu is aanwezig bij de opening van de derde Zeeuwse Erfgoeddag in het Landschap op en rondom de historische Wallen van Retranchement.

25 september 2016

Ben de Reu is aanwezig bij de Lancering van de nieuwe publicaties Porsche Academie en Het Syndroom van Stendhal in Middelburg bij het Podio del Mondo per l’Arte.

26 september 2016

Jo-Annes is aanwezig bij de opening van het Oesterseizoen in Bruinisse.