Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 26 oktober 2017

Subsidie voor project Fast XS/Central Gate

De Provincie Zeeland geeft een subsidie voor modernisering in de Zeeuwse haven. In 2016 startte Zeeland Connect het project Fast XS. Het project heeft tot doel om de administratieve werkzaamheden in de logistieke sector te verminderen. Door de invoering van de kaart verminderen de wachttijden bij de terminals, waardoor de wachttijden worden verkort. In Rotterdam werd de Cargo Card bij de container terminals al gebruikt. Zeeland Connect heeft deze kaart in samenwerking met de leverancier verder ontwikkeld voor de Zeeuwse regio en geschikt gemaakt voor de overige goederenvervoerstromen. De bedrijven Supermaritime en Kloosterboer waren in de ontwikkelfase de pilotbedrijven. De pilot is naar tevredenheid afgerond. Zeeland Connect gaat verder met de doorontwikkeling van de kaart en wil de logistieke bedrijven in de Zeeuwse haven zover krijgen dat zij deze kaart gaan invoeren.

Dinsdag 24 oktober 2017

Circulair bouwen Emergis tweede fase

Het is aan Emergis om de tweedehands materialen uit het Rijkswaterstaatgebouw in Terneuzen toe te passen in hun nieuwe kliniek. Het Rijkswaterstaatgebouw was het meest duurzame gebouw in Nederland in 2000. Vraagstukken die aan bod komen: Welke circulaire contracten horen hierbij (garanties, eigenaarschap, onderhoud)? Welke (Zeeuwse) aannemers doen een circulair aanbod? Emergis steekt haar nek uit om daadwerkelijk 'hands-on' circulair te gaan bouwen. Met het ontwikkelteam bestaande uit Emergis, Provincie, Impuls, Rothuizen, Rabobank, Innax en Justion Advocaten wordt kennis opgedaan. Kennis wordt gedeeld via onder andere  het communicatieteam en een te organiseren congres.

Haalbaarheidsonderzoek schaal- en schelpdiercentrum Yerseke

United Fish Auctions in Stellendam heeft als huidige eigenaar en exploitant van de kreeftenveiling in Colijnsplaat het voornemen de kreeftenveiling te verplaatsen naar Yerseke en deze geïntegreerd met de mosselveiling, een expo, proeverij en congresfaciliteiten te vestigen op de kop van de Julianahaven. Om de haalbaarheid van de plannen te toetsen wordt een onderzoek uitgevoerd. De Provincie Zeeland draagt 50% van de kosten bij aan dit haalbaarheidsonderzoek.

Doorontwikkeling Zeeuwse soja

Regionale eiwitteelten staan hoog op de beleidsagenda bij Europa en Rijk. Vermindering van import van niet-duurzame soja uit met name Zuid-Amerika en het zoeken naar economische perspectieven voor nieuwe teelten in Europa maken praktijkproeven een interessant onderwerp. De Provincie verleent daarom een bijdrage van € 10.000 aan een praktijkproef voor de teelt van soja in Zeeuws-Vlaanderen. Telers worden begeleid en de kennis wordt actief verspreid. Het doel is een economisch nieuwe product-marktcombinatie voor Zeeland op te zetten. Met de bijdrage wordt onder andere een eindmanifestatie en een economische analyse voor de toekomst van Zeeuwse soja opgesteld.

Subsidie voor project Grensverleggers

De Provincie Zeeland heeft een subsidie verleend van € 75.000 aan het Vlaams-Nederlands Huis deBuren voor het project Grensverleggers in de periode 2017-2020. Doel van het project Grensverleggers is de grensoverschrijdende culturele samenwerkingsprojecten van cultuurmakers tussen Vlaanderen en de Provincie Limburg, Noord-Brabant en Zeeland een impuls te geven.

Provincie observer partner van Interreg 2 Zeeën project Siree

De gemeente Middelburg heeft samen met diverse organisaties uit Nederland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk een subsidie verzoek ingediend bij het Interreg 2 Zeeën Programma. Het project heeft als doel statushouders te helpen naar werk en zelfstandig ondernemerschap. De Provincie vindt dit een belangrijk project en volgt de ontwikkelingen. Eind november 2017 neemt het comité van toezicht van het Interreg 2 Zeeën Programma een besluit over het subsidieverzoek.

Bestuursovereenkomst agrarisch waterbeheer 2018-2021

Het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland hebben afspraken gemaakt over de samenwerking op het gebied van agrarisch waterbeheer dat mede door Europa wordt betaald.

Uittredingsvoorwaarden Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Provincie Zeeland treedt per 1 januari 2018 uit het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta (ZWD). Dit besluit heeft de provincie in 2016 genomen. Over de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt, moet overeenstemming komen met het AB van het schap. Deze voorwaarden zijn gericht op de deelnemersbijdrage, betrokkenheid en risico's. Hiermee wordt de uittreding per 1 januari 2018 afgerond.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 31 oktober 2017.

Een greep uit de agenda: 

26 oktober 2017

Harry van der Maas sluit de fietssluis bij De Batterij/ Graaf Jansdijk B.

Han Polman gaat op gemeentebezoek naar Tholen.

Ben de Reu gaat naar de voorstelling “Gaan jullie ons nu doodschieten” in Nieuwdorp.

27 oktober 2017

Harry van der Maas heet gasten welkom bij de feestelijke opening van nieuwe aansluiting op A58 in Goes.

Ben de Reu gaat op werkbezoek naar het Biobased Center of Expertise BBE in Vlissingen.

28 oktober 2017

Harry van der Maas spreekt op het symposium ‘Busgrens of grensbus’ in Breda.

Ben de Reu legt een krans bij het Oorlogsmonument Sloedam in Arnemuiden.
’s Middags gaat hij naar de Herdenking Uncle Beach in Vlissingen en ’s avonds is hij aanwezig bij de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum in Amsterdam.