Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Rapportage bouw getijdenduiker Waterdunen

Het waterschap Scheldestromen heeft meerwerk uitgevoerd aan de getijdenduiker bij Waterdunen. Conform de gesloten overeenkomst is dit gemeld aan de Provincie Zeeland. Hierover zijn afspraken gemaakt welke met een rapportage en een begeleidende brief aan Gedeputeerde Staten (GS) zijn voorgelegd. GS stellen de definitieve rapportage vast. De Provincie brengt het waterschap hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 12 Vlissingen: toestemming uitgaven

In verband met de artikel 12-status van Vlissingen en het feit dat Gedeputeerde Staten (GS) goedkeuring hebben onthouden aan de begroting voor 2016, moeten GS voor iedere nieuwe uitgave toestemming verlenen. Alleen uitgaven die onuitstelbaar en onontkoombaar zijn, komen hiervoor in aanmerking. In nauw overleg met de artikel 12-inspecteur hebben GS besloten toestemming te verlenen aan de volgende uitgaven: huurbetaling Willem 3, Herinrichting kruispunt Papegaaienburg-Nieuwe Zuidbeekseweg en de gevolgen van de 1e kwartaalrapportage 2016.

Provincie Zeeland honoreert subsidie voor Biobased en circulaire voucherregeling NV Economische Impuls en Kamer van Koophandel

Na het succesvol uitvoeren van twee biobased economy voucherregelingen in de afgelopen vier jaar wil NV Economische Impuls samen met Kamer van Koophandel opnieuw een voucherregeling uitvoeren voor MKB-bedrijven. Deze keer niet alleen voor biobased Innovaties, maar ook voor innovatieve ideeën in de circulaire economie. De Provincie Zeeland maakt dit project mogelijk met subsidie, omdat het positief bijdraagt aan de versterking van de Zeeuwse innovatiegraad: MKB-ers in Zeeland kunnen met een voucher (bedrag tot maximaal € 10.000) hun innovatieve idee technisch en economisch verder laten uitwerken/toetsen met inschakeling van een kennisinstelling die specifieke kennis en expertise hiervoor in huis heeft.

Subsidie voor De Zeeuwse pontjes

De Zeeuwse pontjes (voorheen Rondje pontje), het netwerk van Zeeuwse fiets- en voetveren, wil zijn zichtbaarheid en vindbaarheid verbeteren. Dit gebeurt door een duidelijke indeling van de vaarperioden en -frequenties, een vaartijdenbord op de aanlegsteigers, de uitgave van een gids met de dienstregeling, bewegwijzering en online promotie. De Provincie Zeeland ondersteunt dit initiatief en geeft VVV Zeeland een subsidie van € 19.200 om dit de komende vier jaar in samenwerking met de schippers te coördineren en uit te voeren. De Zeeuwse pontjes versterkt de beleving van Zeeland als bijzondere fietsprovincie.

Bijstand van het Rijk gevraagd voor scheepswrak Ritthem

Voor de kust van Ritthem, in de Westerschelde, ligt het wrak van het oudste bekende oorlogsschip in Nederlandse wateren. Uit recente metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat de richel, waarop dit wrak ligt, snel aan het afkalven is. Het wrak dreigt daarmee binnen afzienbare tijd in de vaargeul te verdwijnen. De Provincie Zeeland ondersteunt de gemeente Vlissingen bij haar verzoek aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om bijstand van medewerkers maritieme archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het onderzoek aan het wrak.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 23 augustus 2016.

Een greep uit de agenda: 

26 juli 2016

Jo-Annes de Bat bezoekt drie bedrijven: ’s morgens bezocht hij EPS Baecke VOF in Nieuw Namen, ’s middags Ryckaert-De Milliano in Waterland-Oudeman en daarna Kloosterboer in Nieuwdorp.

27 juli 2016

Jo-Annes de Bat verricht de openingshandeling voor Vodafone SmallCell op het strand, daarna opent hij De Zomerondernemer in Goes. ’s Avonds reikt hij de prijzen uit van het sjezenrijden Ringrijdersvereniging De Zandruiters.

Han Polman verricht samen met burgemeester Van den Tillaar de starthandeling van Rescue Vlissingen.

31 juli 2016

Jo-Annes de Bat reikt de prijzen uit bij het Beachvolleybalevenement in Vrouwenpolder.

20 augustus 2016

Carla Schönknecht maakt een fietstocht langs de kunstpicknickplekken op Walcheren ter nagedachtenis aan Joke de Witte.