Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Subsidie voor organisatie Four Freedoms Award 2015

De uitreiking van de Four Freedoms Awards is een evenement van internationale allure met een brede uitstraling en media-aandacht. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de mensenrechten en wordt Zeeland op de kaart gezet. De Provincie Zeeland verleent een subsidie van 50.000 euro voor de organisatie van de Four Freedoms Award in 2016.

GS stemmen in met Faunabeheerplan 2015-2019

Gedeputeerde Staten (GS) stemmen in met het Faunabeheerplan Zeeland 2015 tot en met 2019 (FBP) zoogdieren en overige vogelsoorten van de Faunabeheerheenheid Zeeland (FBE). In het FBP zoogdieren en overige vogelsoorten wordt beschreven hoe er uitvoering wordt gegeven aan het provinciale faunabeleid. Met de goedkeuring van het FBP wordt door GS impliciet besloten de daarin noodzakelijk geachte ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet te verlenen aan de FBE.

Rechtsgeldigheid Statenverkiezingen

De heer Robesin heeft als oud-Statenlid en ex-lijsttrekker van de regionale partij Provinciaal Belang Zeeland een verzoek gedaan te onderzoeken of, in verband met informatievoorziening rondom het dossier Sloeweg, de Zeeuwse verkiezingen voor Provinciale Staten niet opnieuw moeten worden gehouden. In overleg met de Kiesraad en het Ministerie van BZK is hierop door GS het volgende antwoord opgesteld: Ons verkiezingsproces is zo ingericht dat het aan het vertegenwoordigend orgaan is om zelf te beslissen over geschillen die met betrekking tot de verkiezing zelf rijzen. Dit gebeurt tijdens het onderzoek naar de geloofsbrieven van de kandidaten, waarin over hun toelating wordt beslist (artikel V 4 Kieswet). Alleen op dat moment kan het vertegenwoordigend orgaan eventueel tot een nieuwe stemming beslissen (artikel V 6 Kieswet). Een nieuwe stemming op andere gronden of op een later moment na dit geloofsbrievenonderzoek is onder de huidige Kieswet niet mogelijk.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact  op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 2 juni 2015.

Een greep uit de agenda: 

27 mei 2015

Het college woont de Netwerkbijeenkomst Tafel van 15 bij in Tholen.

28 mei 2015

Han Polman brengt een werkbezoek aan Delta Marina.

29 mei 2015

George van Heukelom opent de Cycle Hub Ramsburg in Middelburg.

Han Polman reikt de Stimuleringsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit in Axel en hij bezoekt er het Oorlogsmuseum Gdynia.

30 mei 2015

Han Polman opent de Zeeuwse Kerkendag in de Grote Kerk in Goes.

Ben de Reu is aanwezig bij de publieksbijeenkomst van de commissie Toekomstige Zorg Zeeland in Middelburg.