Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Invulling concessiebeheer busvervoer

Gedeputeerde Staten hebben de nota Concessiemanagement busvervoer vastgesteld. Daarin staat hoe de Provincie invulling geeft aan haar rol als opdrachtgever van Connexxion als busvervoerder.

Aanpak infrastructurele knelpunten openbaar vervoer

In het coalitieakkoord 'Krachten bundelen' is 1,2 mln. euro uitgetrokken voor het aanpakken van knelpunten in het openbaar vervoer. Het college gaat Provinciale Staten voorstellen om dit bedrag te gebruiken voor het verbeteren van de voorzieningen op de provinciale bushalten, het verbeteren van de toegankelijkheid van de provinciale bushalten en het realiseren van fietsenstallingsmogelijkheden bij bushalten. Verder trekt het college extra geld uit voor de buurtbusverenigingen. In 2016 wordt al € 252.000 besteed, de rest volgt in de periode 2017-2019.

Organisatie en financiering Landelijk Meldpunt Afval wijzigt

Het Rijk heeft de verplichting om een Landelijk Meldpunt Afval (LMA) in te richten. In 2005 is hierover een landelijke overeenkomst gesloten tussen het Rijk, de gemeenten en de provincies. Daarin werd de organisatie en de financiering van het gezamenlijke LMA vastgelegd. Het LMA heeft actuele informatie over hoeveelheid en aard van geproduceerd, verhandeld, vervoerd, ingezameld en verwerkt afval. In 2014 zijn veel provinciale milieutaken naar de gemeenten gedecentraliseerd. Verder is het LMA inmiddels landelijk ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Daarom moet een nieuwe overeenkomst voor het LMA worden gesloten. De Provincie machtigt het IPO om dat namens haar te doen.

Beslissing op klacht van Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters

De Vereniging Gelijkberechting Grondbezitters ontvangt van Gedeputeerde Staten van Zeeland een beslissing op de klacht die zij indiende. De klacht wordt conform het advies van de adviescommissie ontvankelijk verklaard en alle klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

Beslissing op bezwaar

Camping Duin en Strand Scharendijke B.V. heeft bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten betreffende het opleggen van een last onder dwangsom voor het overtreden van de Landschapsverordening Zeeland. Het bezwaarschrift is behandeld door de provinciale adviescommissie bezwaarschriften. De commissie is van oordeel dat het bezwaar ongegrond moet worden verklaard. Gedeputeerde Staten nemen het oordeel van de commissie over.

Wijziging hoofdstuk 8 Algemeen Subsidiebesluit Provinciale Impuls Wonen

Hoofdstuk 8 van het Algemeen Subsidiebesluit over de Provinciale Impuls Wonen (PIW) wordt aangepast. Dit hoofdstuk dient als wettelijk kader voor de vijfde ronde van de PIW.

Nota Grondbeleid vastgesteld

Perspectief bieden voor Zeeland houdt niet op bij acties voor korte en middellange termijn van vier jaar. Dat vraagt om verder vooruit te kijken. Want ook bij zaken die de Provincie de komende vier jaar aanpakt, en de keuzes die de Provincie maakt, is het van belang om voor ogen te houden waar we met Zeeland naar toe willen. In 2014 hebben Provinciale Staten een 'stip op de horizon' gezet voor de ambities op lange termijn: Zeeland 2040. Voor veel van onze ambities is het provinciale grondbeleid een onmisbaar instrument. Door het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid heeft de Provincie haar instrumentenkoffer ge-update.  

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 6 september 2016.

Een greep uit de agenda: 

31 augustus 2016

Jo-Annes de Bat en Harry van der Maas brengen een werkbezoek aan Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost.

Harry van der Maas is aanwezig bij de opening van het academisch jaar in Middelburg.

1 september 2016

Harry van der Maas is aanwezig bij het afscheid van de Onderwijs Autoriteit Zeeland in de Abdij in Middelburg.

Han Polman spreekt tijdens de Viering 10-jarige samenwerking KLM-Wijnhoeve de Kleine Schorre in Dreischor. Jo-Annes de Bat is hierbij ook aanwezig.

2 september 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het nieuwe kantoorpand van OOS-International in Serooskerke.

Ben de Reu is aanwezig bij het optreden van De Dijk tijdens het Zeeland Nazomer Festival.

3 september 2016

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het NK Open Water Zwemmen in Goes.

Carla Schönknecht opent 's morgens de Oosterscheldeweek bij Gasterij Schoudee in Wemeldinge.
's Avonds bezoekt zij de World Port Party in de Waalhaven tijdens de wereldhavendagen in Rotterdam.

4 september 2016

Jo-Annes de Bat opent de kerk in Wolphaartsdijk.

Han Polman houdt een speech tijdens de Viering 1ste Lustrum Stichting IK in Oost-Souburg.

5 september 2016      

Harry van der Maas is aanwezig bij de opening schooljaar HZ in Vlissingen.