Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Kennis is macht, netwerk is kracht

Het programma Duurzaam Door biedt kennisgelden om duurzame ontwikkeling in de praktijk te brengen. De afgelopen vier jaar is circulaire economie vormgegeven via masterclasses, adviezen en proefprojecten. Er is een succesvol biobased inkoop- en aanbestedingsbeleid geformuleerd. De inzet van studenten/jongeren via onderzoeken en afstudeerstages heeft én geleid tot kennis, maar ook tot de invoering van 'de regel van 90' waarbij jongeren structureel worden ingezet bij opdrachten. Resultaten zijn onder andere zowel opgenomen in de Economische Agenda 2017-2021 als in het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid.

Toelichting beleidsregels stikstofdepositie aangepast

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de toelichting van de beleidsregels voor toedeling van ontwikkelingsruimte voor stikstofdepositie in stikstofgevoelige natuurgebieden aan te vullen met een definitie van mogelijke of naderende overbelasting. Dit is nodig door een wijziging van het landelijke Programma Aanpak Stikstof, waardoor de werking van de provinciale beleidsregels breder zou worden. De wijziging van de toelichting zorgt ervoor dat de werking gelijk blijft.

Goedkeuring voor de fusie Beatrixschool en Deltaschool

Het College van Gedeputeerde Staten heeft zijn goedkeuring verleend aan de fusie tussen de Beatrixschool in Zierikzee en de Deltaschool in Goes. De scholen zijn onderwijsvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapte leerlingen. De Deltaschool biedt in de regio speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan. Noodzaak en reden van de fusie zijn gelegen in het in stand houden van speciaal en voortgezet speciaal onderwijs op Schouwen-Duiveland in het algemeen en Zierikzee in het bijzonder. Met de fusie kan er een nevenvestiging in Zierikzee blijven bestaan. Zonder fusie moet de Beatrixschool sluiten omdat de school te weinig leerlingen heeft.

Beslissing op bezwaarschrift Stichting de Faunabescherming

Op 22 februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten (GS) het faunabeheerplan ‘Jacht en vrijgestelde soorten 2017-2019’ goedgekeurd. Stichting de Faunabescherming heeft tegen de goedkeuring van het plan en tegen onderdelen uit het plan zelf een bezwaarschrift ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft GS geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. GS hebben dit advies overgenomen.

Beslissing op bezwaarschrift Limagrain Nederland B.V.

Limagrain Nederland B.V. heeft een ontheffing aangevraagd om holenduiven te doden met behulp van het geweer ter voorkoming van ernstige schade aan diverse gewassen op percelen in de gemeente Reimerswaal. Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gevraagde ontheffing verleend, waarbij als voorwaarde is opgenomen dat niet meer dan 250 holenduiven mogen worden gedood. Limagrain Nederland B.V. is het niet met deze voorwaarde eens en heeft daarom een bezwaarschrift ingediend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft GS geadviseerd om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de motivering van het besluit te verbeteren. GS hebben dit advies overgenomen.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 september 2017.

Een greep uit de agenda: 

5 september 2017

Harry van der Maas slaat de eerste paal van de Tractaatweg.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de beeldvormende bijeenkomst Omgevingsvisie Zeeland in Heinkenszand.

6 september 2017

Harry van der Maas gaat naar het Verkeersveiligheidsdiner van de ANWB in Den Haag.

Ben de Reu is te gast bij de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland in Oost-Souburg.

Carla Schönknecht gaat op bedrijfsbezoek bij camping De Molenhoek in Kamperland.

7 september 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de officiële opening infrastructuur voor het Maintenance Valuepark in Terneuzen.

8 september 2017

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de opening van het nieuwe hoofdkantoor H4A in Sas van Gent.

Ben de Reu en Carla Schönknecht gaan naar het Openingsgala Film by the Sea in Vlissingen.

9 september 2017

Harry van der Maas opent het gezondheidscentrum in Axel.

Han Polman gaat naar de opening van Vive la France tijdens Film by the Sea in Vlissingen.

10 september 2017

Han Polman gaat naar de première ‘Alles beweegt’ tijdens Film by the Sea in Vlissingen.

Ben de Reu gaat naar de première ‘Ik begon met schrijven toen ik drie was’ tijdens Film by the Sea in Vlissingen.