Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Zeeland steunt boerderij educatie 

De Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met het boerenbedrijf. Om dit samen met de scholen te organiseren verlenen we een subsidie van € 6.752 aan ZLTO. Hiervoor wordt een Zeeuws programma opgericht.

Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA

Gedeputeerde Staten hebben besloten om deel te nemen aan de Coöperatieve Vereniging NDOV/DOVA. Daarmee wordt de continuïteit veilig gesteld van twee landelijke overlegorganen, waarin de Provincie is vertegenwoordigd als opdrachtgever voor het regionaal openbaar vervoer.

Subsidie voor Kenniscongres Oosterschelde

Het kenniscongres “De Oosterschelde voor toekomstige generaties” dat op 29 oktober 2018 wordt georganiseerd is een onafhankelijk initiatief. Het wil bewustwording en kennis creëren over wat er door klimaatverandering op de Oosterschelde afkomt en ruimte bieden voor dialoog en het denken over de keuzes naar toekomst toe: Een Oosterschelde voor toekomstige generaties. De Provincie Zeeland steunt het initiatief met een subsidie van € 8000.

Advies Samenwerkingsverband vrijwilligersorganisaties

De Zeeuwse vrijwilligersorganisaties en platforms cultureel erfgoed hebben samen met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) Gedeputeerde Staten (GS) geadviseerd over samenwerkingsmogelijkheden tussen de vrijwilligersorganisaties en platforms. GS hebben op basis van dit advies besloten om Provinciale Staten voor te stellen om in de aanloop naar de nieuwe cultuurperiode (2021) de SCEZ om te vormen tot Erfgoedhuis waar de vrijwilligersorganisaties en platforms elkaar kunnen ontmoeten en inspireren en gebruik kunnen maken van de vergaderfaciliteiten. De samenwerking zal, op vrijwillige maar niet vrijblijvende basis, vorm krijgen in een netwerkachtige structuur met een onderscheid tussen twee sectoren: Erfgoed en Ruimte en Erfgoed en Publiek. De sectoren zullen elk een (externe) voorzitter krijgen. GS stellen geen bezuiniging voor maar een efficiëntere inzet van de middelen voor concrete projecten en deskundigheidsbevordering. Voor concrete projecten kunnen de organisaties een beroep doen op deze middelen, onder de voorwaarde dat de projecten in samenwerking tot stand komen en bijdragen aan het behoud, beheer en ontsluiting van het cultureel (immaterieel) erfgoed. Het voorstel wordt in de vergadering van 26 oktober 2018 aan Provinciale Staten voorgelegd.

Provincie beantwoordt vragen over houtstook

De Provincie heeft drie brieven ontvangen over houtstook. Een van Stichting Houtrookvrij en twee van een burger. Gedeputeerde Staten geven per brief antwoord.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 9 oktober 2018.

Een greep uit de agenda: 

2 oktober 2018 

Harry van der Maas opent de bijeenkomst ‘Samen werken aan technisch vmbo in Zeeland’ in Terneuzen.

3 oktober 2018

Jo-Annes de Bat bezoekt de finalisten van het Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar.

Harry van der Maas opent de ovonde in Kruiningen. ’s-Middags is hij te gast in de Zeeuwse Kamer, als afsluiting van de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid.

Ben de Reu ontmoet de groep jongeren uit Nederland, België en Frankrijk die deelnemen aan het Jongeren Scheldeparlement in Waterdunen Breskens.

3 en 4 oktober 2018    

Het GS-college bezoekt de Haagse 2-daagse in Nieuwspoort Den Haag.

4 oktober 2018

Ben de Reu houdt een lezing tijdens ‘Ondernemen in de geest van president Roosevelt’ in Huys van Roosevelt in Oud-Vossemeer. Daarna gaat hij naar de opening van de Stadsschouwburg Middelburg.

5 oktober 2018

Jo-Annes de Bat geeft de officiële aftrap van de Zeeuwse Dutch Agri Food week in Yerseke.

Ben de Reu is aanwezig tijdens de opening van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen in Sluis.

6 oktober 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de Kustmarathon in Burgh-Haamstede.

Ben de Reu spreekt tijdens de opening van het project ‘De Dodendraad Leeft’ in Zelzate. Daarna gaat hij naar het 90-jarig bestaan van de Oudheidkundige Kring Hulst.

Carla Schönknecht spreekt tijdens de start van het project ‘De Dodendraad Leeft’ in Sint-Gillis-Waas.

7 oktober 2018

Jo-Annes de Bat geeft het startschot voor de Wandelmarathon in Burg-Haamstede en loopt zelf ook mee.

8 oktober 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het Zeeuws event: Familiebedrijf van het Jaar in de Mythe in Goes.

Harry van der Maas spreekt met minister Van Nieuwenhuizen over verkeersveiligheid.