Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Samenwerkingsovereenkomst Provincie - RUD Zeeland en DCMR gewijzigd

Op 17 juli 2017 heeft de DCMR het college van Gedeputeerde Staten een wijzigingsverzoek gestuurd over de samenwerkingsovereenkomst RUD Zeeland, DCMR en Provincie Zeeland. Sinds het ondermandaat DCMR - RUD Zeeland niet meer bestaat, is de samenwerkingsovereenkomst op een aantal punten achterhaald. De overeenkomst moet worden aangepast. De Provincie stemt hier mee in.

GS reageren op ontwerp beleidsnota watersystemen van het waterschap Scheldestromen

Het waterschap Scheldestromen heeft een ontwerp beleidsnota watersystemen vastgesteld, ter uitwerking van het waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap. GS hebben een kaderstellende en toezichthoudende taak op het terrein van het waterbeheer en geven een reactie op de ontwerp beleidsnota. Een en ander is gericht op doelmatige afstemming en uitvoering van de regionale wateropgaven in de periode tot 2027. Daarbij zijn eveneens het periodiek bestuurlijk overleg tussen de Provincie en het waterschap en de jaarlijkse voortgangsrapportage van het waterschap van belang.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 5 september 2017.

Een greep uit de agenda: 

30 augustus

Jo-Annes de Bat bezoekt de volgende bedrijven: SWYCS, Herder en Global, alle in Middelburg. ’s Middags is hij aanwezig bij het slaan van de eerste paal van de nieuwe vestiging van de Gamma in Goes.

Han Polman heet de leerlingen van het Luzac College welkom in het provinciehuis in Middelburg.

Harry van der Maas en Carla Schönknecht bezoeken de Eerste Kamer in Den Haag en krijgen een rondleiding door de Eerste Kamer en het Johan de Witthuis.

31 augustus

Jo-Annes de Bat, Harry van der Maas en Han Polman gaan naar het afscheid van burgemeester René Verhulst in Goes.

Ben de Reu gaat naar de Havenlunch in de Timmerfabriek in Vlissingen.

1 september

Het GS-college neemt deel aan de Statendoe-dag in het Zwin.

Ben de Reu opent het project muziekonderwijs Auris Groep in de Sprienke in Goes.

2 september

Han Polman opent de Zeeuwse Ploegkampioenschappen in Wilhelminadorp.

Carla Schönknecht opent de Oosterscheldeweek op camping Orisant in Colijnsplaat met de heer Kramer en burgemeester Delhez.

3 september

Han Polman reikt de prijs uit bij de Eredivisie Zeilen in Veere.