Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 6 september 2018

Opmerkingen en adviezen bij tussennota Antwerpse havenontwikkeling

Vlaanderen heeft het voornemen de containerbehandeling in de Antwerpse haven met ongeveer 50% te vergroten. Daarvoor heeft ze negen alternatieve inrichtingsvarianten laten onderzoeken. De Provincie vraagt in reactie daarop aandacht voor vier aspecten die mogelijk een uitstraling zullen hebben naar Zeeland (troebelheid Westerschelde, mobiliteit, stikstofdepositie en externe veiligheid).

Dinsdag 4 september 2018

GS verdagen beslissing administratief beroep gemeente Sluis en Vlissingen tegen vaststelling uittreedsom GR de Zeeuwse Muziekschool

De Provincie heeft een bestuurlijke oproep gedaan aan alle belanghebbenden om een uiterste poging te ondernemen er alsnog onderling uit te komen. Om dit overleg een kans te geven hebben Gedeputeerde Staten met instemming van de partijen de beslissing met 6 weken, gelet op de begrotingsbehandelingen van de gemeenteraden in november, verdaagd tot uiterlijk 17 oktober 2018.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 11 september 2018.

Een greep uit de agenda: 

4 september 2018

Ben de Reu gaat naar de afscheidsreceptie van Dick van den Bout in Middelburg.

5 september 2018

Carla Schönknecht  ontvangt samen met de burgemeester van Vlissingen, Bas van den Tillaar, de mariniers van de Dutch Marine Rowing Challenge in Vlissingen.

6 september 2018

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het slaan van de eerste paal van Ithaka / Emergis in Kloetinge.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan Goes en Oud-Vossemeer in het kader van de verkeersveiligheid. Ook bezoekt hij de Delta Water Challenge in Vlissingen. Daarna introduceert hij de gastles verkeer & gedrag op HZ | University of Applied Sciences in Vlissingen.

Ben de Reu spreekt tijdens de CoP Energie en Ruimte in Utrecht.

7 september 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar het optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine in Zierikzee.

Ben de Reu gaat naar de opening van FbtS in Cinecity in Vlissingen.

8 september 2018

Han Polman gaat naar het Filmboekenbal in Vlissingen.

Carla Schönknecht spreekt bij de opening van de Oosterscheldeweek in Ouwerkerk.

9 september 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de documentaire Ladybug van Ineke Otte in Vlissingen.

Han Polman is aanwezig bij de ontvangst van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven in Cinecity in Vlissingen. Hij gaat naar de documentaire Ladybug van Ineke Otte en is aanwezig bij de ontvangst van Sophia Loren.

Ben de Reu gaat naar diverse premières tijdens FbtS in Vlissingen.

10 september 2018

Harry van der Maas opent het E-bike Event in de Zeelandhallen in Goes.

Carla Schönknecht ontvangt genodigden voor de vertoning van de film ‘Ceres’ en ‘Bonte Grond’ in Cinecity in Vlissingen.