Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Bijgewerkt donderdag 7 juni 2018

Aanpak leegstand Zeeuwse binnensteden

In Zeeuwse binnensteden is al jaren een toename van leegstand van winkels. Leegstand wordt als hinderlijk ervaren door zowel het publiek als de ondernemers. Immers, leegstand is direct zichtbaar en heeft gevolgen voor het verdienvermogen van de buurmanondernemer. Samen met de Zeeuwse gemeenten neemt de Provincie Zeeland het initiatief om meerdere activiteiten en onderzoeken in gang te zetten met als centrale vraag hoe om te gaan met de toenemende leegstand van winkelpanden. Het uiteindelijke doel is het aantal m2 winkeloppervlak in de kernwinkelgebieden te verminderen. Want één ding is zeker, de toekomstige behoefte aan m2 winkeloppervlak zal niet meer naar het niveau van voor de economische crisis van 2008 stijgen.

Dinsdag 5 juni 2018

Subsidie voor gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse gemeenten

Gedeputeerde Staten verlenen de gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis een gezamenlijke subsidie van € 50.000 voor onder andere de procesbegeleiding Toekomstige Kindcentra Zeeuws-Vlaanderen/Kinderopvang en de promotie van het KLUS-project. De helft van dit bedrag is in het kader van het Aktieplan Bevolkingsdaling 2016-2019 afkomstig van het ministerie van BZK.

Subsidie CZW Bureau 

Gedeputeerde Staten verlenen het CZW Bureau subsidie voor het in 2018 uitvoeren van twee projecten. Het gaat om het uitwerken van een gezamenlijke gemeentelijke serviceorganisatie binnen het sociaal domein én het optimaliseren van de provinciale monitorfunctie en data-analyse op het terrein van de leefbaarheid.

Provinciale bijdrage aan Nationaal Sportakkoord

Onder regie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt gewerkt aan het Nationale Sportakkoord ter ontwikkeling van een toekomstbestendiger sportklimaat met daarbij een ambitie om Nederland wereldkampioen gezondheid en vitaliteit te maken. De afgelopen maanden zijn daarvoor van diverse organisaties en vanuit diverse bijeenkomsten en gesprekken bijdragen ontvangen voor dit Sportakkoord in wording. Ook leveren de proactieve provincies op het terrein van sport, bewegen en vitaliteit, waaronder Zeeland, een bijdrage aan het Nationaal Sportakkoord. De ondertekening van het Sportakkoord is voorzien op 29 juni 2018.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 juni 2018.

Een greep uit de agenda: 

5 juni 2018

Het GS-college ontmoet bestuurders van de Provincie Zuid-Holland.

Jo-Annes de Bat gaat naar de Roadtour MKB in Zierikzee.

Ben de Reu gaat naar Amuse FbtS in Vlissingen.

6 juni 2018

Harry van der Maas ontmoet de ministers Cora van Nieuwenhuizen en Kajsa Ollongren in Den Haag.

Ben de Reu gaat naar de Onderwijsbijeenkomst De Rusthoeve in Colijnsplaat.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het zeehavenoverleg van de Vlaams Nederlandse Delta in Moerdijk.

7 juni 2018      

Harry van der Maas brengt een bezoek aan North Sea Port.

Ben de Reu is aanwezig bij de boekpresentatie ‘Porgy in de Polder’ in Terneuzen.

8 juni 2018

Ben de Reu gaat naar Concert Zeeland Jazz Kids en de officiële opening van Zeeland Jazz in Terneuzen.

9 juni 2018

Jo-Annes de Bat geeft het startschot voor de 50 en de 25 km van de DELTA Ride for the Roses in Goes.

Harry van der Maas houdt een toespraak tijdens Veteranendag in Middelburg.

Han Polman geeft het startschot voor de 80 en 120 km van de DELTA Ride for the Roses in Goes. ’s Middags opent hij het Beiaardfestival in Veere en bespeelt het carillon.

Ben de Reu doet mee aan de Ride for the Roses door Midden-Zeeland.

Carla Schönknecht is bij het werkbezoek van de Statencommissie ruimte aan De Zeeuwse Natuur op Schouwen-Duiveland. ’s Middags is zij aanwezig bij het ringen van roofvogels in Philippine.

10 juni 2018

Han Polman geeft het startschot van de DELTA Ride for the Roses in Terneuzen.

11 juni 2018

Ben de Reu is aanwezig tijdens het bezoek van staatssecretaris Paul Blokhuis aan het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp.

Carla Schönknecht is aanwezig bij het Toeristisch Overleg Zeeland bij Impuls in Vlissingen. ’s Avonds ontvangt zij Tweede Kamerlid Salima Belhaj in Middelburg.