Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Termijn reageren vergunningaanvraag voormalig Thermphosterrein verlengd

Eén voormalige loods op het voormalige Thermphosterrein wordt ingericht om asbest uit onderdelen te verwijderen. Het advies van de asbestspecialist dat de Provincie nodig heeft, is nog niet beschikbaar. Daarom wordt de proceduretermijn om op de aanvraag te beslissen met zes weken verlengd.

Twee voormalige werkplaatsen Thermphosterrein omgebouwd tot opslaglocaties voor staal

Door de sloopwerkzaamheden op het voormalige Thermphosterrein zal het vrijkomende staal centraal worden opgeslagen. Met de hiervoor benodigde functiewijziging van twee romneyloodsen gaat de Provincie akkoord.

Werkplan verkeersveiligheid 2018 vastgesteld

Het Werkplan verkeersveiligheid 2018 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. De speerpunten Fietsveiligheid, Snelheid en Aandacht worden in 2018 voortgezet. Het werkplan is een uitwerking van het beleidsplan verkeersveiligheid Zeeland met de titel: Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers. Het ROVZ voert het werkplan samen met haar partners uit. Meer informatie over het ROVZ is te vinden op www.rovz.nl. Het werkplan 2018 kunt u daar opvragen. Voor wat betreft het verlenen van verkeers-educatieve subsidies wordt de besluitvorming omtrent kleinere subsidieverzoeken gemandateerd aan het afdelingshoofd Mobiliteit en Samenleving.

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit N286

Bij besluit van 20 juni 2017 is voor een gedeelte van de hoofdrijbaan van de N286 een maximumsnelheid van 60 km/h vastgesteld. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de commissie bezwaar, beroep en klachten en verklaren het bezwaar gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 13 februari 2018.

Een greep uit de agenda: 

7 februari 2018

Jo-Annes de Bat reikt ‘Zeker Zeeuws’ certificaten uit in Goes.

Han Polman is de hele dag telefonisch bereikbaar vanwege de nucleaire oefening met verschillende partijen georganiseerd door de Veiligheidsregio Zeeland. De oefening is niet zichtbaar.

Ben de Reu spreekt tijdens een bijeenkomst van Dow in Middelburg. ’s Avonds is hij aanwezig tijdens de informatieavond over waterbeschikbaarheid in Heinkenszand.

Carla Schönknecht overhandigt samen met wethouder René Molenaar een innovatievoucher aan een campingeigenaar in Zoutelande.

8 februari 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de theateravond Kick Off Delta Ride for the Roses in Goes.

Harry van der Maas bezoekt, in gezelschap van minister Van Nieuwenhuizen, de themasessie Verkeersveiligheid in Den Haag.

Han Polman is één van de sprekers tijdens de Conferentie ‘A  Public Purpose’ in Den Haag.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de afronding van de herstelmaatregelen aan de Meeuwenduinen op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof in Burgh-Haamstede.

9 februari 2018

Jo-Annes de Bat gaat naar de ploegenpresentatie ZRTC Middelkamp in Heinkenszand.

12 februari 2018

Carla Schönknecht is aanwezig tijdens het werkbezoek van minister Bruno Bruins in Vlissingen.