Verheldering communicatie door DELTA NV

Locatie: 
Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
17:00 uur
Einde: 
19:15 uur

Agenda

Agenda voor de extra openbare vergadering van de Commissie Bestuur, Financiën
en Welzijn.

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Verheldering communicatie door DELTA NV
  In aanwezigheid van de heren Kamerbeek, CEO DELTA NV en Van Doorn, voorzitter Raad van Commissarissen DELTA NV.
   
 5. Volgende vergaderingen
  • Maandag 6 oktober 2014, om 19.00 uur
  • Vrijdag 17 oktober 2014, om 9.30 uur
 6. Sluiting