Ontwikkelingen Thermphos

Locatie: 
Louise de Colignyzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
19:00 uur
Einde: 
20:20 uur

Agenda

Agenda voor de openbare extra vergadering van de Commissie Ruimte, Ecologie en
Water.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Brief GS van 11 maart 2014
  Over actuele ontwikkelingen in Thermphos-dossier.
   
 4. Volgende vergadering
  Vrijdag 28 maart 2014, aanvang 9.00 uur.
   
 5. Sluiting