Thermphos

Locatie: 
Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg
Aanvang: 
16:00 uur
Einde: 
16:15 uur

Agenda

 1. Opening en berichten van verhindering
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken GS en CvdK
  • Brief van GS van 13 juni 2014 over Thermphos
   Afdoeningsvoorstel: behandelen
 5. Vragensessie
 6. Moties niet behorend bij een agendapunt
  Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd.
   
 7. Sluiting