Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
  1. Agenda commissie Bestuur van 2 december 2016 - 16019185
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland, 3e kwartaal 2016 - 16017889
  1. Brief GS (oplegnotitie) met voortgangsrapportages grote projecten Zeeland - 16017889
  2. Brief GS van 8 november 2016 met voortgangsrapportages grote projecten Provincie Zeeland 3e kwartaal 2016 - 16017889
 6. Statenvoorstel Initiatiefvoorstel GroenLinks - 'Zeeland solidariseert' - SGR-029
  1. Statenvoorstel Initiatiefvoorstel GroenLinks - 'Zeeland solidariseert' - SGR-029
 7. Statenvoorstel 14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017 - DIO-103
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017 - DIO-103
  2. Statenvoorstel 14e wijziging begroting 2016 en 1e wijziging begroting 2017 - DIO-103
 8. Conceptverslagen
  1. Verslag (concept) commissie Bestuur van 14 oktober 2016
  2. Verslag (concept) gezamenlijke commissies van 21 oktober 2016
  3. Verslag (concept) extra commissie Bestuur over van 14 november 2016 over Thermphos
  1. Toezeggingenlijst 2 december 2016
  2. Brief GS van 11 oktober 2016 met afdoening toezeggingen 18 (Bestuur) en 48 (PS) over interne controlfuncties en door accountant gevraagde acties - 16015409
  3. Brief GS van 11 oktober 2016 met afdoening nr. 53 commissie Bestuur, Financiën en Welzijn inzake verstrekte garantstellingen - 16015402
 9. Volgende vergadering: vrijdag 27 januari 2017, 9.00 uur
 10. Informatieverstrekking Thermphos vanaf 10.30 uur
  1. Brief GS van 29 november 2016 over Informatie bijeenkomst stand van zaken project Thermphos - 16018615
  2. Besluit commissie tot besloten vergadering
  3. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhoudingsplicht gedeelde informatie o.g.v. Wob
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie Indien een commissielid dat wenst kunnen de stukken ter kennisneming al in deze vergadering worden behandeld. Dat moet dan wel een week van tevoren worden gemeld bij de commissiegriffier
 13. Brief Nieuwsflits Tafel van 15, september 2016 - 16016411
  1. Brief Nieuwsflits Tafel van 15 september 2016 - 16016411
 14. Brief GS van 1 november 2016 over stand van zaken omtrent artikel 12-proces van de gemeente Vlissingen - 16015998
  1. Brief GS van 1 november 2016 over stand van zaken omtrent artikel 12-proces van de gemeente Vlissingen - 16015998
 15. Brief (afschrift) gemeente Middelburg met beantwoording vragen CDA Middelburg - Tafel van 15 - 16018910
  1. Brief (afschrift) gemeente Middelburg met beantwoording vragen CDA Middelburg - Tafel van 15 - 16018910
 16. E-mail Stuurgroep Maak verschil van 21 november 2016 over informeren volksvertegenwoordigers - 16018923
  1. E-mail Stuurgroep Maak verschil van 21 november 2016 over informeren volksvertegenwoordigers - 16018923
 17. Brief Commissaris van de Koning over veiligheid kerncentrale Doel - 16019179
  1. Brief Commissaris van de Koning over veiligheid kerncentrale Doel - 16019179
  2. Brief reactie ANVS
 18. E-mail van 30 november 2016 met speciale Nieuwsbrief Tafel van 15
  1. E-mail van 30 november 2016 met Nieuwsbrief Tafel van 15
  2. E-mail Balkenende-nieuwsbrief

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:31