Vergadering Commissie Bestuur 22 oktober 2021

22 oktober 2021
09:00
Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Vast terugkerend agendapunt: IPO
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Concept besluitenlijst van vergadering van ... 2021
 6. Toezeggingenlijst
 7. Volgende vergadering: vrijdag xxxxx, 9.00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie
 10. Brief GS van 14 september 2021 Toezending jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
  1. Brief GS van 14 september 2021 Toezending jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
  2. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Bestuursverslag 2020 North Sea Port SE - 96365
  3. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365
  4. Brief GS (bijlage) van 14 september 2021 Controle verklaring jaarrekening 2020 North Sea Port SE - 96365

Laatste wijziging 19-09-2021 12:24:01