Locatie: 
Statenzaal van het Provinciehuis te Middelburg
Aanvang: 
14:00 uur
Einde: 
15:35 uur

Agenda

Agenda voor de openbare vergadering van de gezamenlijke Statencommissies.

 1. Opening
  Door de voorzitter, dhr. Drs. J.M.M. Polman
   
 2. Vaststellen agenda
 3. Statenvoorstel Toekomstvisie Zeeland 2040
  Met bijlage: Zeeland 2040, sociale en technologische innovatie geven Zeeland toekomst.
   
 4. Vaststellen concept verslag gezamenlijke Statencommissies 29 november 2013
 5. Sluiting