Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de gewijzigde agenda - 16001830
  1. Agenda, gewijzigd - 16001830
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Presentatie van het Zeeuws Participatiefonds
  1. Presentatie ZPF 12-02-2016
 6. Statenvoorstel Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037
  1. Statenvoorstel (met oplegnotitie) Verordening Subsidies Plattelandsontwikkeling Zeeland 2014-2020 - BLD-037
 7. Statenvoorstel Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 - BLD-035
  1. Statenvoorstel (met oplegnotitie) Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 - BLD-035
  2. Statenvoorstel Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 - Bijlage 1 - Boerderijenstichting
 8. Brief GS van 26 januari 2016 over Campus Zeeland! - 16001073
  1. Brief GS van 26 januari 2016 over Campus Zeeland! - 16001073
  2. Nieuwsbrief Campus Zeeland! januari 2016 - 16001876
 9. E-mail van Bedrijfsbelangenvereniging Breskens (BBVB) van 29 januari 2016 over Veerdienst Breskens-Vlissingen - 16001746
  1. E-mail van Bedrijfsbelangenvereniging Breskens (BBVB) van 29 januari 2016 over Veerdienst Breskens-Vlissingen - 16001746
 10. Toezeggingenlijst - 16001626
  1. Brief GS van 5 januari 2016 ter afdoening van toezegging PS nr. 15 inzake de kwaliteit van het scholierenvervoer - 16000068
  1. Toezeggingenlijst - 16001626
 11. Verslag (concept) verslag Economie 15 januari 2016 - 16001628
  1. Verslag (concept) verslag Economie 15 januari 2016 - 16001628
 12. Volgende vergadering: 18 maart 2016
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 5 januari 2016 met begroting 2016 Westerschelde Ferry - 16000070
  2. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer (OPOV) 15 december 2015 - 15018739
  3. Brief (afschrift) van Dorpsraad IJzendijke aan Minister Schultz van 26 januari 2016 over de bus - 16001778
  4. Brief GS van 19 januari 2016 met Mobiliteitsplan - 16000594
   1. Brief GS (met oplegnotitie) van 19 januari 2016 met Mobiliteitsplan (totaal) - 16000594
   2. Brief GS (met oplegnotitie) van 19 januari 2016 over Mobiliteitsplan - 16000594
   3. Brief GS (met oplegnotitie) van 19 januari 2016 over Mobiliteitsplan - Bijlage 1 - Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 Samen op weg naar kwaliteit - 16000594
   4. Brief GS (met oplegnotitie) van 19 januari 2016 over Mobiliteitsplan - Bijlage 2- Programma-uitwerking verkeer en vervooer 2017-2019 - 16000594
   5. Brief GS (met oplegnotitie) van 19 januari 2016 over Mobiliteitsplan - Bijlage 3 - Bijlagenboek - 16000594
  5. Brief GS van 2 februari 2016 over voortgang project N62 Tractaatweg - 16001635
  6. Brief GS van 4 februari 2016 met jaarprogramma Mobiliteit Zeeland 2016 en Werkplan ROVZ 2016 - 16002028
  7. Brief van FNV Streekvervoer aan GS (afschrift) van 15 januari 2016 - 16002103

Laatste wijziging 20-05-2020 08:52:56