Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
  1. Overige: Memo met verschillende bijeenkomsten Economie
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Informatie-uitwisseling; d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 5. Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017 - 17007780
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 1e kwartaal 2017- 17009695
  2. Brief GS van 11 april 2017 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2017 - 17007780
 6. Brief GS van 21 maart 2017 met informatie project 1e fase Zanddijk (N673) Yerseke - A58 - 17005654
  1. Brief GS (oplegnotitie) informatie project Zanddijk - 17005654
  2. Brief GS van 21 maart 2017 met informatie 1e fase Zanddijk (N673) Yerseke - A58 - 17005654
 7. Brief GS van 4 april 2017 over Project N62 Sloeweg fase 2 verkeersveiligheidsaudit - 17007179
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 4 april 2017 over Project N62 Sloeweg fase 2 verkeersveiligheidsaudit - 17007179
  2. Brief GS van 4 april 2017 over Project N62 Sloeweg fase 2 verkeersveiligheidsaudit - 17007179
 8. Brief GS van 2 mei 2017 met Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling - 17009365
  1. Brief GS (oplegnotitie) aanbieding Investeringsprogramma Zld in Stroomversnelling- 17009365
  2. Brief GS van 2 mei 2017 met Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling - 17009365
 9. Overig - bericht De Pit Terneuzen over provinciale subsidie - 17008320
  1. Overige (oplegnotitie) - bericht De Pit Terneuzen over provinciale subsidie - 17008320
  2. Overige: bericht De Pit Terneuzen over provinciale subsidie - 17008320
 10. Brief GS van 21 februari 2017 met Uitvoeringsnotitie Jongerenparticipatie - 17003472
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 februari 2017 met Uitvoeringsnotitie Jongerenparticipatie - 17003472
  2. Brief GS van 21 februari 2017 met Uitvoeringsnotitie Jongerenparticipatie - 17003472
 11. Bijgewerkte toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 28 maart 2017 ter afdoening van toezegging aan PS 56 over bewegwijzering Sloeweg - 17006483
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 maart 2017 ter afdoening van toezegging aan PS 56 over bewegwijzering Sloeweg - 17006483
   2. Brief GS van 28 maart 2017 ter afdoening van toezegging aan PS 56 over bewegwijzering Sloeweg - 17006483
  2. Brief GS van 28 maart 2017 over toezegging 40 Verklaring van Recht - 17006479
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 maart 2017 over toezegging 40 Verklaring van Recht - 17006479
   2. Brief GS van 28 maart 2017 over toezegging 40 Verklaring van Recht - 17006479
  3. Brief GS van 19 april 2017 ter afdoening van diverse toezeggingen en moties - 17008478
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 19 april 2017 ter afdoening van diverse toezeggingen en moties - 17008478
   2. Brief GS van 19 april 2017 ter afdoening van diverse toezeggingen en moties - 17008478
  1. Toezeggingenlijst commissie Economie 24 maart 2017 - 17005173
 12. Verslag (concept) commissie Economie van 24 maart 2017 - 17006817
  1. Verslag (concept) commissie Economie van 24 maart 2017 - 17006817
 13. Volgende vergadering: 16 juni 2017
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Overig - Factsheet Marinierskazerne - 17007238
   1. Overige (oplegnotitie) - Factsheet Marinierskazerne - 17007238
   2. Overige - Factsheet Marinierskazerne - 17007238
  2. Brief GS van 28 maart 2017 met evaluatie crowdfunding in Zeeland - 17006481
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 maart 2017 met evaluatie crowdfunding - 17006481
   2. Brief GS van 28 maart 2017 met evaluatie crowdfunding - 17006481
  3. Overig - Investeringsagenda Energietransitie van IPO Unie van Waterschappen en VNG - 17007743
   1. Overige (oplegnotitie) - Investeringsagenda Energietransitie van IPO Unie van Waterschappen en VNG - 17007743
   2. Overige - Investeringsagenda Energietransitie van IPO Unie van Waterschappen en VNG - 17007743
  4. Brief GS van 10 april 2017 over Voortgang actieprogramma Structuurversterking en Werkgelegenheid - 17007778
   1. Brief GS (oplegnotitie - 17008315) van 10 april 2017 over Voortgang actieprogramma Structuurversterking en Werkgelegenheid - 17007778
   2. Brief GS van 10 april 2017 over Voortgang actieprogramma Structuurversterking en Werkgelegenheid - 17007778
  5. Brief GS van 11 april 2017 met Position Paper bestuurlijk Platform Visserij - 17007777
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 april 2017 met Position Paper bestuurlijk Platform Visserij - 17007777
   2. Brief GS van 11 april 2017 met Position Paper bestuurlijk Platform Visserij - 17007777
  6. Brief GS van 11 april 2017 met publieksversie Nederland in Balans - 17008414
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 april 2017 met publieksversie Nederland in Balans - 17008414
   2. Brief GS van 11 april 2017 met publieksversie Nederland in Balans - 17008414
  7. Brief (afschrift) van CTZZ van 12 april 2017 over Tragelzorg - 17008587
   1. Brief CTZZ (oplegnotitie) over Tragelzorg - 17008588
   2. Brief (afschrift) van CTZZ van 12 april 2017 over Tragelzorg, zonder persoonsgegevens - 17008587
  8. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer OPOV van 18 april 2017 - 17008859
   1. Verslag (concept) (oplegnotitie) Overlegplatform Openbaar Vervoer OPOV van 18 april 2017 - 17008859
   2. Verslag (concept) Overlegplatform Openbaar Vervoer OPOV van 18 april 2017 - 17008859

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:53